SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Samenwerken met opkomende markten?

De al meermaals uitgestelde Subsidieregeling demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) is eindelijk officieel gepubliceerd. De DHI-regeling heeft tot doel het verhogen en versterken van het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert in opkomende landen en ontwikkelingslanden. Subsidie kan worden aangevraagd door individuele Nederlandse MKB-ondernemingen of door een samenwerkingsverband van twee of meer Nederlandse ondernemingen, waaronder ten minste een MKB-onderneming.

Voordelen bij een DHI aanvraag

Subsidie kan worden verleend voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies. De te ondersteunen projecten moeten gericht zijn op een land zoals opgenomen in de landenlijsten bij de regeling. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten per project tot een maximum van € 200.000 voor demonstratieprojecten en € 100.000 voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies. In 2016 is in totaal een budget van € 9 miljoen beschikbaar, waarvan € 5 miljoen voor opkomende markten en € 4 miljoen voor ontwikkelingslanden.

Indienen van een aanvraag voor het DHI programma

Aanvragen kunnen gedurende 2 tenderrondes worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De eerste ronde van 2016 is geopend van 5 maart tot en met 8 april en de tweede ronde van 8 augustus tot en met 19 september.

Tijdslijnen voor de eerste tenderronde in 2016 zijn wat krap. De tweede ronde dit jaar is echter goed haalbaar als nu begonnen wordt met de voorbereidingen. Plannen voor een demonstratieproject, haalbaarheidsstudie of investeringsvoorbereidingsstudie in 2016?

Laat ons de kansen checken. Bel nu 088 900 1100 of e-mail naar info@subtracers.com voor een afspraak.

Deel dit stuk

op 8-3-2016

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers