SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

OP EFRO COVID-19 – (OEC-19)

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft de Uitvoeringsregeling OP EFRO COVID-19 (OEC-19) gepubliceerd. Met behulp van deze nieuwe regeling wordt € 1 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor onderzoek en innovatieve oplossingen die een bijdrage leveren aan het verhelpen van de huidige gezondheidscrisis door het coronavirus (COVID-19), en die de impact hiervan op het welzijn en de gezondheid van onze samenleving inperken.

In aanmerking voor subsidie komen bedrijven en kennisinstellingen uit Noord-Nederland (de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen). Subsidie kan worden aangevraagd voor (een combinatie van) een kennisontwikkelingsproject, een innovatietraject en/of het testen van een innovatieve toepassing in een praktijkomgeving, gericht op het verhelpen van de huidige gezondheidscrisis door het coronavirus. De projectresultaten moeten ten goede komen aan Noord-Nederland.

BIJDRAGE EN VOORWAARDEN

De subsidie bedraagt 60% van de totale subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 100.000 tot maximaal € 250.000 per project. Het SNN kan besluiten een voorschot van maximaal 40% van de subsidiabele kosten te verlenen.

Projectkosten

Kosten kunnen alleen worden meegenomen binnen de begroting, als ze rechtstreeks zijn toe te rekenen aan en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project. Ook is het van belang, dat de verplichtingen die leiden tot werkzaamheden zijn aangegaan ná de datum van ontvangst van de subsidieaanvraag door het SNN en de werkzaamheden die tot de kosten leiden zijn verricht op uiterlijk de einddatum van het project. De projectkosten zelf moeten binnen dertien weken na de einddatum van de projectperiode betaald zijn.

Beoordelingscriteria

Aanvragen worden gerangschikt op basis van de beoordelingscriteria, waarna subsidie wordt toegekend in volgorde van rangschikking. De criteria zijn:

 1. De mate waarin het project bijdraagt aan de specifieke doelstellingen van het Operationeel Programma 2014-2020 Noord-Nederland m.b.t:
  • “Betere kennispositie van het mkb door samen met andere bedrijven en/of kennisinstellingen kennis aan te boren, te genereren en naar binnen te halen binnen de in de RIS3 geïdentificeerde maatschappelijke uitdaging Gezondheid, demografie en welzijn”; of
  • “Meer innovatie en valorisatie in het mkb binnen de in de RIS3 geïdentificeerde maatschappelijke uitdaging Gezondheid, demografie en welzijn”.
 2. De mate van innovativiteit
 3. De kwaliteit van de business case
 4. De kwaliteit van de aanvraag
 5. Duurzaamheid

BUDGET EN DEADLINES

Aanvragen is niet meer mogelijk.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers