SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Regelingen voor ondernemingsfinanciering tot 2015 verruimd

Ondernemingsfinanciering

De verruimingen van enkele regelingen voor ondernemingsfinanciering zijn een feit. Het gaat om de tijdelijke verruimingen van de BorgstellingMKB kredieten (BMKB), de Regeling garantie ondernemingsfinanciering (GO) en de Garantstelling gericht op bankgaranties (GOBANK).

De verruimde regelingen gelden tot en met 31 december 2014:

BMKB

Het maximumbedrag  wordt verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. Tot nu toe geldt binnen het BMKB dat een bedrijfsborgstellingskrediet minstens even groot moet zijn als een daarmee gelijktijdig afgesloten ander krediet. Dit komt dus neer op 100% van het bedrijfsborgstellingskrediet.

Voor bedrijfsborgstellingskredieten (tot maximaal € 200.000) geldt vanaf november een nieuw percentage van 33 1/3% (in plaats van 100%). Een bedrijfsborgstellingskrediet van bijvoorbeeld € 180.000 vereist nu dus een gelijktijdig afgesloten krediet van nog maar € 60.000. De Staat garandeert dan dus voor 90% van het bedrijfsborgstellingskrediet (90% van € 180.000).

GO en GOBANK

Beide regelingen zijn tijdens de verruiming geldig voor financieringen van maximaal € 150 miljoen. Dit was slechts € 50 miljoen.  Doel van de regeling is bedrijven meer mogelijkheden te bieden te blijven investeren. De Garantstelling gericht op bankgaranties is gericht op het ondersteunen van bedrijven in de bouw en kapitaalgoederenindustrie.

Deel dit stuk

op 5-11-2013

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers