Logo Rituals, een klant van SUBtracers

Nico Wartenbergh (CTO)
Rituals is alom bekend in het wereldwijde straatbeeld en is inmiddels uitgegroeid tot een internationale retail-keten op het gebied van luxe cosmetica. Wat minder bekend is, is dat de technologie om de groeistrategie te kunnen ondersteunen vanuit het Amsterdamse hoofdkantoor geregisseerd en ontwikkeld wordt. R&D heeft een prominente plek binnen Rituals gekregen en wordt alsmaar belangrijker om de hoge groeidoelstellingen te kunnen waarmaken. Ook vanuit de markt wordt het innovatieve karakter van Rituals erkend.

De subsidie vraag:

Sinds Nico Wartenbergh de CTO bij Rituals is, wordt de R&D strategie meer en meer vormgegeven binnen Rituals. “In eerste instantie is niet direct aan innnovatiesubsidies gedacht voor Rituals, met name omdat wij ons allereerst richten op de klant. Toen Sander ons wees op de mogelijkheden, is onze interesse gewekt en zijn wij in gesprek gegaan.”

De oplossing:

SUBtracers is intensief betrokken bij het innovatietraject van Rituals. Nico vertelt: “Op basis van gesprekken over onze doelstellingen en de techniek wordt een conceptaanvraag opgesteld. Uiteraard is het dan nog zaak om openstaande actiepunten telefonisch af te stemmen met SUBtracers, maar de vertaalslag wordt altijd in samenspraak en snel gemaakt. Het grote voordeel voor ons is dat de focus gewoon op het innoveren zelf gericht kan blijven. Met kleine aanpassingen aan onze bestaande administratieve processen, voldoet alles bovendien aan wet- en regelgeving. Dit is uiteraard van groot belang voor ons.”

Het resultaat:

SUBtracers heeft in samenspraak met Rituals de visie besproken en concrete deelontwikkelingen in één WBSO project ondergebracht. Door het volgen van de lange termijn visie wordt nagenoeg alle innovatie ondervangen bij Rituals, wat een verhoging van de opbrengsten heeft opgeleverd.