Pulse


Als innovatief bedrijf maakt Pulse Business Solutions al jaren gebruik van de kennis en ervaring van SUBtracers om wegwijs te worden in subsidieland. SUBtracers kent en begrijpt onze business en adviseert pro-actief over subsidiemogelijkheden. Een voor ons belangrijke toegevoegde waarde van SUBtracers is dat zij de vertaalslag maken van onze innovatieprojecten naar subsidietaal. De SUBtracers experts nemen daarbij veel werk uit handen met gericht advies over de scope van het project en haalbaarheid voor subsidie (zodat wij alleen aanvragen doen die ook echt kans van slagen hebben) als ook het daadwerkelijk doen van de aanvraag en overnemen van de administratie. Het is eigenlijk heel simpel, zonder SUBtracers hadden wij veel tijd verloren en waren wij heel veel minder succesvol geweest in het verkrijgen van subsidie’s.

Nico Tissink, CEO van Pulse Business Solutions

logo Pulse - klant van SUBtracers