Logo Concertgebouworkest - relatie SUBtracers

Het Koninklijk Concertgebouworkest behoort al 125 jaar tot ‘s wereld beroemdste orkesten. Toch blijft het een uitdaging om jongeren te interesseren voor klassieke muziek. Daarom werkt het Concertgebouworkest de komende drie jaar aan de ontwikkeling van nieuwe technologische hulpmiddelen die de aantrekkingskracht van klassieke muziek onder jongeren moeten helpen vergroten. Dit innovatietraject, waarbij het orkest samenwerkt met universiteiten uit Nederland, Spanje en Oostenrijk, wordt gesubsidieerd door de Europese Unie. Om aan de eisen van de Europese Unie te voldoen schakelde het Concertgebouworkest SUBtracers in, vertelt Marcel van Tilburg namens het orkest. “We weten hoe we subsidies moeten aanvragen, maar met zulke complexe Europese trajecten hadden we geen ervaring. De begeleiding van SUBtracers was uit de kunst. Ze hebben ons niet alleen goed geadviseerd, maar ook tot op micro-niveau begeleid. Ze handelen snel, reageren alert en schakelen ook direct met de subsidiebeoordelaar als er nog iets aan de aanvraag mankeert. SUBtracers heeft ons veel werk uit handen genomen.”

Marcel van Tilburg – Koninklijk Concertgebouworkest