SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Prinsjesdag 2020: Een blik in de glazen bol van SUBtracers

Het zijn zware tijden in de ring voor ondernemend en innoverend Nederland. De coronacrisis heeft vele bedrijven in de houdgreep. En de reden om niet af te tikken is voor velen het uitzicht naar een beter investeringsklimaat zodra de ronde bel gaat. Dit verbeterde klimaat zal gepresenteerd worden in de vorm van de Miljoenennota. Om je alvast inzicht te verlenen waar je op kunt rekenen, gunnen we je als SUBtracers een blik in onze glazen bol.

Vennootschapsbelasting

Vanaf 2021 zal het tarief van de Vennootschapsbelasting naar verwachting omlaag gaan. Voor winsten t/m €200.000 zal het belastingpercentage van 16,5% naar 15% gaan. Voor winsten hoger dan €200.000 zal het percentage afnemen van 25% naar 21,7%.

Daar staat tegenover dat de korting van 4% op de helft van de te betalen aanslag voor ondernemers die de vpb in één keer betalen, zal komen te vervallen.

Innovatiebox

Het tarief van de Innovatiebox gaat naar verwachting stijgen, dit is een stijging van 7% naar 9%. Dit houdt in dat de belasting die je als onderneming betaalt over winsten die voortkomen uit innovatieve activiteiten toeneemt.

Wopke-Wiebes-fonds

Een investeringsfonds van tientallen miljarden dat afgelopen jaar opgezet is. Er is vertrouwen uitgesproken dat het fonds er in aangepaste vorm nu echt gaat komen. Het kan daarmee meteen het pareltje van Prinsjesdag worden. Dit fonds gaat naar alle waarschijnlijkheid ingezet worden om innovatie te stimuleren, meer mensen te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt en om uitstoot te helpen verminderen.

WBSO-regeling

We verwachten dat het zonnetje weer gaat schijnen voor de WBSO-regeling in 2021. Dit leiden we af van de stappen die de overheid zette gedurende de laatste crisis. Zo werd er tijdens de kredietcrisis een budget van 150 miljoen extra vrijgemaakt voor de WBSO-regeling in 2009. Dit bedrag werd nog eens verhoogd met 60 miljoen in 2010. Wat er in praktijk voor zorgde dat innovatieve projecten konden rekenen op meer subsidie. Aangezien de coronacrisis een nog groter economisch reces teweegbrengt verwachten we minstens een vergelijkbare WBSO stimulering als toen.

Benieuwd hoe je slim in kunt spelen op deze voorspellingen? Wij vertellen jou graag wat de miljoenennota voor jou als onderneming op kan gaan leveren.  Bel nu 088 900 1100 of e-mail naar info@subtracers.com voor een afspraak. Dan bespreken we de mogelijkheden om in 2021 de crisis van je af te vechten en er sterker uit te komen als onderneming.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers