SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Openstelling MIT 2018 voor innovatieve ondernemers nadert!

Net als vorig jaar stelt de overheid de MIT-regeling weer beschikbaar voor het stimuleren van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf. Van de verschillende instrumenten binnen deze regeling, zijn er enkele (innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) alleen beschikbaar voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). Van de volgende drie MIT-instrumenten kunnen innovatieve bedrijven echter wel rechtsreeks gebruik maken voor hun innovatieprojecten.

Haalbaarheidsprojecten

Binnen dit instrument kunnen kosten worden opgevoerd voor een verkennende haalbaarheidsstudie voor het starten van een (eigen) technisch innovatieproject. De haalbaarheidsstudie is gericht op de technische en economische risico’s bij de innovaties die de onderneming voor ogen heeft. De haalbaarheidsstudie kan eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. De subsidie kan oplopen tot maximaal € 25.000 per haalbaarheidsproject.

Aanvragen voor een haalbaarheidsproject kunnen vanaf 17 april 2018 worden ingediend en worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Doordat het budget de afgelopen jaren op de eerste dag al was overtekend, adviseren wij om aanvragen bij openstelling direct in te dienen om kans te maken.

Kennisvouchers

Met een MIT kennisvoucher kan een MKB ondernemer een kennisvraag laten beantwoorden door een kennisinstelling. De vraag moet betrekking hebben op vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Een goede manier om specifieke kennis in huis te halen en innovatie binnen je onderneming te versnellen. Met de kennisvoucher kan 50% van de rekening van de kennisinstelling voldaan worden, de andere helft betaalt de ondernemer zelf. De maximale waarde van een voucher is € 3.750.

Aanvragen voor een kennisvoucher kunnen vanaf 17 april 2018 worden ingediend en worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

R&D-samenwerkingsproject

Dit MIT-instrument is gericht op een consortium van (tenminste) 2 in Nederland gevestigde MKB ondernemingen die gezamenlijke R&D activiteiten uitvoeren gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen en diensten. Samen kunnen de MKB-ondernemingen een subsidieaanvraag indienen tot € 200.000,- (in sommige gevallen/regio’s zijn hogere bedragen mogelijk).

Aanvragen voor R&D samenwerkingsverbanden kunnen in het derde kwartaal worden ingediend (vanaf 2 juli tot uiterlijk 6 september 2018) en worden beoordeeld op basis van een tenderprocedure.

Plannen voor een kennisvraag, R&D-samenwerking of haalbaarheidsstudie voor MIT 2018? Laat ons de kansen checken. Meer weten? Bel nu 088 900 1100 of e-mail naar info@subtracers.com voor een afspraak.

Deel dit stuk

op 13-3-2018

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers