SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Opening SBIR competitie ‘Circulaire innovaties snelgroeiende steden 2019’

Waar begin juni ondernemers op het terrein van AI zich konden opgeven voor het Small Business Innovation Research (SBIR), is het nu de beurt aan bedrijven en ondernemers die een duurzame bijdrage willen leveren aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wegwerpartikelen, bouw- en zwerfafval. De oproep is specifiek bedoeld voor snelgroeiende steden in Ghana, Ivoorkust, Jordanië, Libanon, Marokko, Nigeria en Senegal. Voor SBIR fase 1 (een haalbaarheidsonderzoek) is een budget van € 1,5 miljoen te verdelen met een maximumbedrag van € 50.000 per haalbaarheidsonderzoek.

Voor degenen die nog niet op de hoogte zijn van het SBIR concept: SBIR is een innovatie-competitie waarbij aanbestedende diensten zoals ministeries, uitvoeringsorganisaties en decentrale overheden de kans bieden aan partijen uit de private sector om oplossingen te vinden voor overheidsuitdagingen. Dit biedt kansen voor ondernemers die hun middelen willen inzetten om een nieuw product of dienst te ontwikkelen gericht op de aanpak van een maatschappelijke uitdaging. Deelnemers aan SBIR fase 1 dienen een projectplan en offerte in bij de RVO. Aan kansrijke projecten wordt een bijdrage van maximaal €50.000 verleend zodat de haalbaarheid kan worden aangetoond. Succesvolle haalbaarheidsonderzoeken worden beloond met een uitnodiging voor het indienen van een projectplan en offerte voor fase 2; de verdere ontwikkeling en uitwerking van het plan. Hiervoor wordt opnieuw een bijdrage verstrekt, die in dit geval kan oplopen tot € 200.000 per project (inclusief BTW). Belangrijk is dat bedrijven die zich inschrijven de motivatie hebben om van hun innovatie een succes te maken en doorgaan als de financiering vanuit SBIR stopt.

Centraal in deze SBIR-oproep staat het slim omgaan met lokale grondstoffen, het maximaal (her)benutten van secundaire grondstoffen zoals afval, en het inspelen op de uitdagingen in de stedelijke leefomgeving en sociale context. Deze SBIR kent drie subthema’s waarop voorstellen voor haalbaarheidsonderzoeken kunnen worden ingediend, met een subsidiebudget van € 500.000 per thema. Deze drie thema’s zijn:

 • alternatieven voor wegwerpartikelen: van (secundaire) grondstoffen geproduceerde en biologisch afbreekbare producten;
 • gebruik van (secundaire) grondstoffen in de bouw: innovatieve alternatieven die hernieuwbaar en niet-toxisch zijn;
 • innovaties rondom zwerfafval: voorkomen/oplossen/verzamelen van niet benutte afvalstromen. Ook bewustwording valt hieronder.

Herken je jouw onderneming in één of meerdere van bovenstaande thema’s of ambieer je een innovatie-avontuur in één van de snelst groeiende steden ter wereld? Hulp nodig of behoefte aan meer informatie over SBIR en de bijbehorende aanvraag? Neem dan gerust contact met ons op. SUBtracers denkt graag mee met je onderneming en helpt je met het opstellen van een sterke business case. Offertes voor een haalbaarheidsonderzoek kunnen tot en met 16 september 2019, 16:00 ingediend worden bij de RVO.

Ben je als ondernemer wel actief in een van de genoemde landen maar twijfel je over de aansluiting van de SBIR-oproep? Neem dan eens een kijkje bij een van de andere regelingen voor internationaal innoveren, zoals de DHI-regeling. SUBtracers helpt je graag verder.

Deel dit stuk

op 11-7-2019

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers