SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Nieuws m.b.t. WBSO meldingen!

Zoals je wellicht al weet, zijn er aan de WBSO-regeling ook verschillende administratieve verplichtingen verbonden. Deze bestaan uit het bijhouden van een inhoudelijke projectadministratie, een urenadministratie en, afhankelijk van of ook overige kosten en uitgaven voor R&D zijn opgevoerd en goedgekeurd, ook een financiële administratie.

Daarnaast moet na afloop van het kalenderjaar het gerealiseerde aantal S&O-uren gemeld worden bij RVO. Dit is de zogenaamde “meldingsplicht”. Op basis van deze melding wordt eventueel te veel ontvangen S&O-vermindering gecorrigeerd in een correctie beschikking. Aanvragers die voor 2020 WBSO hebben aangevraagd, zouden normaal gesproken de WBSO-mededeling over 2020 uiterlijk 31 maart 2020 ingediend moeten hebben. Bij het te laat of niet indienen van de meldingen, kan een boete worden opgelegd door RVO.

In dit kader hebben wij goed nieuws: De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft WBSO-aanvragers langer de tijd om de gerealiseerde S&O-uren en eventuele gemaakte kosten en uitgaven over 2020 door te geven. Dit geeft RVO aan in een e-mail die is verstuurd aan WBSO-aanvragers.

Hiermee krijgen aanvragers die vanwege de corona crisis niet in staat zijn om de meldingen op tijd te doen, uitstel tot 15 juni 2021.

Hiertoe is besloten in overleg met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Financiën besloten, vanwege de huidige bijzondere omstandigheden.

Meer weten over subsidieregelingen en fiscale maatregelen? Neem gerust contact met ons op via info@subtracers.com of 088 – 900 1100!

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers