SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Kansen en tekortkomingen van de WBSO

De RVO gaf onlangs aan een terugloop te zien in het aantal WBSO aanvragen dat per aanvraagronde wordt ingediend. Met name in de sector ICT is de vermindering van aanvragen duidelijk merkbaar. Wat kan de oorzaak zijn van deze daling? Wat zet ondernemers er toe om wel of niet tijd en energie te steken in het opzetten van een aanvraag? En wat zou er moeten gebeuren om de draagkracht voor de WBSO te vergroten? In deze blog proberen we het antwoord te vinden op deze vragen.

Problematiek rond technisch detail van de WBSO

SUBtracers bemerkt dat er de afgelopen jaren strengere eisen worden gesteld aan de voorwaarden van een WBSO-aanvraag. In vergelijking met de jaren daarvoor moet er nu op meer detail worden beschreven wat de voorgenomen ontwikkelingen zijn en welke concrete technische uitdagingen er verwacht worden. We merken dat veel ontwikkelaars moeite hebben om met een vooruitziende blik naar het programmeerwerk te kijken. Met name de nadruk die ligt op het omschrijven van ‘technische knelpunten’ blijft voor ontwikkelaars een vaag begrip. Door deze nauwe definitie lijken het aantal aangevraagde uren ingeperkt te worden, terwijl er meer tijd benodigd is om de aanvraag op te zetten. Voor met name de kleine ondernemers roept dit de vraag op of het voordeel van de WBSO nog wel opweegt tegen de tijdsinspanning van het aanvraagproces. Bij WBSO aanvragen met een kleine omvang kan het soms lonen om een jaaraanvraag in te dienen. De keerzijde hiervan is dat je ondernemers vraagt om een jaar vooruit te kijken op de ontwikkelingen. Zeker op het gebied van ICT, waar de innovaties elkaar snel opvolgen, is dit zeer lastig.

Mismatch tussen de WBSO en Kunstmatige Intelligentie en Machine Learning

Naast de striktere definitie van technologisch nieuwe ontwikkeling, merken we op dat er nog altijd veel beperkingen zijn voor partijen die innoveren op het gebied van Machine Learning en Artificial Intelligence. Strikt genomen bevatten bepaalde aspecten van deze innovaties geen technisch nieuwe programmatuur in een formele programmeertaal. De toepassing  is echter vaak wel degelijk innovatief en heeft doorgaans een maatschappelijke relevantie of potentie. Denk hierbij aan toepassingen in de medische wereld of de verwerking van satellietdata. Ondanks dat hier doorgaans geen nieuwe code in een formele programmeertaal  wordt ontwikkeld, zijn deze technologieën wel degelijk innovatief. Om deze reden zou het stimuleringsprogramma van Economische Zaken ook deze partijen fiscaal moeten stimuleren middels de WBSO regeling. Helaas lijkt het er tot op heden op dat er bij de RVO alleen nog maar alarmbellen afgaan als de termen Machine Learning en AI in aanvragen voor komen. Dit werkt weinig stimulerend voor deze innovatieve partijen.

Aanbevelingen

Desalniettemin blijft de WBSO een zeer toegankelijke regeling voor heel veel ondernemers. De slaagkans is doorgaans hoog en de continuïteit van het aanvraagproces zorgt voor vertrouwen. Wel zijn er nog punten voor verbetering mogelijk. Subtracers pleit voor een verruiming van de definitie van technische nieuwe programmatuur. Daarnaast zouden programmatuurontwikkelingen niet bemerkt moeten worden door formele programmeertalen. Als de RVO hier minder aan vasthoudt, biedt dit de ruimte voor andere innovatieve ontwikkelingen op het gebied van AI en Machine Learning. Deze aanbevelingen heeft ICT branchevereniging NLdigital, partner van Subtracers, begin februari onder de aandacht gebracht van de Tweede Kamer. De toekomst moet uitwijzen of de aanbevelingen ter harte worden genomen. Volgens ons is dit cruciaal als Nederland haar status als innovatief land wil behouden en versterken.

P.S. Vergeet niet je kansen te verkennen voor die andere interessante subsidie: het MIT-haalbaarheidsproject! Ontvang tot maximaal € 20.000 subsidie voor onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van de ontwikkeling van een nieuw product of dienst. Hulp nodig? Neem contact met ons op via 088-900 1100 of via mail info@subtracers.com.

Deel dit stuk

op 10-3-2020

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers