SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Jargon bij WBSO aanvragen verklaard

Als je met subsidies te maken hebt gehad, weet je waarschijnlijk: er komt een hele stoet aan nieuwe termen voorbij. Bij ondernemers zakt door ambtelijk taalgebruik soms de moed in de schoenen: regelingen lijken hierdoor veel ingewikkelder en minder toegankelijk dan ze in de praktijk zijn. Neem de populaire WBSO-regeling, die bol staat van jargon. We nemen een aantal termen door.

Voor de WBSO-regeling is het slechts op papier zetten waar het bedrijf mee bezig is, niet voldoende. Want de regeling draait om S&O: speur- en ontwikkelingswerk. Dat is minder breed dan de gangbare term R&D: daar valt vaak ook een uitgebreide onderzoeksfase en misschien een commerciële testfase onder, die bij S&O niet meedoen. Daarnaast moet er sprake zijn van technische knelpunten: de activiteit kenmerkt zich als écht innovatief als, deze het niveau van ‘reguliere ontwikkeling’ overstijgt.

Omdat de WBSO over ‘voorgenomen ontwikkeling’ gaat, moet er sprake zijn van een vrij specifiek idee om deze knelpunten op te lossen: de zogenoemde oplossingsrichtingen. Maar als de oplossing al duidelijk zou zijn, dan hoefden we toch dit innovatietraject niet in? Dat klopt, maar het draait om het zoeken en bewijzen van technische oplossingen die op het moment van aanvragen kansrijk lijken. In de praktijk hoeven ze niet succesvol te zijn.

Wat wordt er bedoeld met forfaitair? RVO.nl, de uitvoeringsinstantie voor de WBSO, gebruikt de term op twee plaatsen. In beide gevallen betekent het: een vooraf vastgesteld bedrag of tarief. Het forfaitair uurloon is een standaard WBSO-uurloon voor bedrijven, waarvan niet kan worden vastgesteld wat het feitelijke uurloon van de S&O-medewerkers is (bijvoorbeeld omdat het bedrijf pas net met S&O is begonnen). De forfaitaire opslag is een extra bedrag per aangevraagd S&O-uur, ter dekking van kosten en uitgaven voor de S&O-activiteiten (naast loonkosten). Dit is de voormalige research- en development aftrek, die tegenwoordig is opgenomen in de WBSO-regeling. Als je als bedrijf ervoor kiest om niet de werkelijke kosten en uitgaven (anders dan de te maken loonkosten) op te nemen in de aanvraag, maar een vooraf vastgesteld bedrag per aangevraagd S&O uur, wordt dit het forfaitair regime genoemd.

Starters! Een prachtige groep ondernemers, maar wanneer ben je er één voor de WBSO? Twee voorwaarden: in niet meer dan vijf van de afgelopen jaren moet je inhoudingsplichtig zijn voor de loonbelasting en in niet meer dan drie jaar in de afgelopen vijf jaar mag er een S&O-verklaring zijn afgegeven door RVO.nl (inderdaad, een verklaring dat er S&O-activiteiten worden uitgevoerd binnen een bedrijf).

Ben je nog meer termen tegengekomen, waardoor de regeling ingewikkeld lijkt? Wil je meer informatie over de WBSO, de Innovatiebox of andere regelingen waarmee je jouw innovatie kunt versnellen en kunt groeien met je bedrijf? Neem contact met ons op via 088 – 900 1100 of via info@subtracers.com. We helpen je graag verder!

Auteur: Wim van der Flier

Deel dit stuk

op 21-7-2017

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers