SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

IT-sector meest gebaat bij fiscale versoepeling

Belastinguitstel redt kasstroom van bedrijven. De versoepelde belastingregelingen bieden it-bedrijven die door de coronacrisis in geldnood zijn gekomen, op korte termijn het meest soelaas. Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen.

Publicatie 18 maart 2020 in computable

Volgens Sander Wolfensberger, partner bij het subsidieadviesbureau SUBtracers, geeft dit direct een voordeel in de kasstroom. Als er minder geld uitgaat, zullen ondernemers minder snel in de problemen komen. De verlaging van de belastingrente naar bijna nul procent is meegenomen, maar zet minder zoden aan de dijk.

Wolfensberger attendeert innovatieve ondernemers ook op het belang van de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). ‘Uitstel op de belastingen is zeker nog geen afstel; zorg dus op tijd voor continuering van de WBSO-aanvragen zodat de effecten van het belastinguitstel maximaal gerekt worden’, adviseert hij.

Verruiming GO beperkt voordeel

De verruiming van de regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO) kan op den duur wel verlichting geven maar gelet op de lange doorlooptijd bij de bank is het effect hiervan vooralsnog beperkt. Op korte termijn zijn ondernemers hier niet mee gebaat, vreest Wolfensberger. De maatregel houdt in dat banken een hogere borgstelling krijgen. Deze garantie gaat naar vijftig procent. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd van vijftig naar 150 miljoen euro. Ondernemers kunnen zo gemakkelijker bankleningen en bankgaranties krijgen. Maar de tijd die verloopt tussen de aanvraag en het moment dat het geld los komt, blijft door de werkwijze van de banken lang. Officieel staat daar zes weken voor maar in de praktijk kan dit snel oplopen tot drie à vier maanden.

De verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) die in verband met de coronacrisis versneld wordt opengesteld, is voor it-ondernemers van minder groot belang. Met de verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van vijftig naar 75 procent.

Wolfensberger; ‘Ondernemers die voor een WBSO-subsidie in aanmerking komen, konden voorheen namelijk al een innovatief borgstellingskrediet aanvragen.’ Die borgstelling is zestig procent. ‘De BMKB krijgt een iets hoger percentage (75) maar het verschil is niet heel groot.’ Bedrijven kunnen de BMKB-regeling gebruiken voor een overbruggingskrediet of om het bedrag dat zij rood mogen staan (rekening courant-krediet) te verhogen.

Klemmend beroep

Wolfensberger wil nog een klemmend beroep op de overheid doen: vergeet de it-sector als digitale motor van onze economie niet. In de uitwerking van veel subsidie-instrumenten en beleidskaders van de topsectoren wordt ict nog te vaak als ondersteunend gezien, stelt hij. Veel bureaus werken als digitale toeleverancier hoofdzakelijk voor de traditionele ‘getroffen sectoren’, zoals horeca, culturele instellingen, evenementen en reisbranche. ‘Verlies de it-partijen hierbij dus niet uit het oog.’

Hij wijst er ook op dat de it-sector op een meer dan bovengemiddeld aantal zzp’ers vaart ten opzichte van andere sectoren. ‘Ook deze kwetsbare groep is een belangrijke om ons na de crisis weer uit het dal te halen en moeten kunnen rekenen op steun van de overheid.’

De vele zzp’ers die in de ict-sector actief zijn, kunnen overigens gebaat zijn met de extra ondersteuning voor levensonderhoud die het kabinet heeft aangekondigd. Zelfstandig ondernemers kunnen drie maanden lang, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage.

“De ict-sector wordt nog te vaak als ondersteunend gezien”

– Sander Wolfensberger

Deel dit stuk

op 19-3-2020

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers