SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland gepubliceerd

De provincie Gelderland heeft de beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland gepubliceerd. In vergelijking met 2015 zijn verschillende regelingen beperkt aangepast, vereenvoudigd of samengevoegd.

In 2016 zijn de activiteiten ingedeeld in twee groepen, namelijk activiteiten gericht op experimentele ontwikkeling en activiteiten die zijn gericht op algemene innovatie of koolstofarme innovatie. De hoogte van het subsidiebedrag is onder andere afhankelijk van de indeling in één van deze twee groepen.

Wie er precies in aanmerking komen en voor wat voor activiteiten hangt af van het onderdeel waarvoor een aanvraag wordt ingediend. Onder het Operationeel Programma wordt in 2016 subsidie verstrekt op de volgende onderdelen:

R&D-projecten

Subsidie kan worden aangevraagd door een MKB onderneming die gevestigd is in Oost-Nederland en die experimentele ontwikkeling laat uitvoeren bij een derde onafhankelijke partij (kosten derden). Eigen kosten van de aanvrager kunnen niet worden opgevoerd.

R&D-samenwerkingsprojecten

Bij dit onderdeel ligt de focus op samenwerking tussen twee of meer MKB -ondernemingen. Hierbij kan  subsidie worden verstrekt voor activiteiten gericht op experimentele ontwikkeling of op het verrichten van industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling.

Grote R&D-samenwerkingsprojecten

Bij dit onderdeel is er ook sprake van samenwerking, maar vindt deze plaats tussen minimaal één MKB-onderneming en een instantie. De activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt, zijn vergelijkbaar met hierboven genoemd voor reguliere R&D-samenwerkingsprojecten.

Stimuleren proeftuinen

Een proeftuin is een voorziening waar producten, procedés of diensten die nog in ontwikkeling zijn onder realistische omstandigheden kunnen worden getest. Er moeten minimaal twee MKB–ondernemingen bij betrokken zijn bij een aanvraag in het kader van stimulatie proeftuinen. Subsidiabele activiteiten kunnen gericht zijn op experimentele ontwikkeling in de proeftuin of ten behoeve hiervan, de exploitatie van de proeftuin of het upgraden van de proeftuin.

Stimuleren cluster- en netwerkactiviteiten

Voor het uitvoeren van projecten met Cluster- en Netwerkactiviteiten kan subsidie worden aangevraagd door twee of meer organisaties, die voor eigen rekening en risico met elkaar samenwerken.

In onderstaande tabel vind je meer informatie over o.a. de openstellingen en budgetten.

Openstellingen OP Oost 2016

Is er een project in de planning, dat mogelijk in aanmerking komt? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@subtracers.com of 088 – 900 1100 om in detail de mogelijkheden door te spreken.

Deel dit stuk

op 3-3-2016

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers