Actueel – Innovatiekracht

Uitgelichte feiten en cijfers

De vraag naar innovatieve software groeit explosief door de digitalisering van diensten en de opkomst van mobile en de cloud. Ook Big Data en de Internet of Things spelen een grote rol.

De subsidiemogelijkheden voor software-innovatie zijn verruimd. Maar er komt ook meer kijken bij het aanvragen van subsidies via verschillende regelingen. Daaraan voorafgaand moet de organisatie van de ontwikkelafdeling vaak aangepast worden en is het lastiger kort cyclische innovaties te vertalen naar lange termijn subsidieaanvragen.

Kortom: hoe slim maakt MKB Nederland gebruik van de subsidieregelingen voor softwareontwikkeling?

Resultaten

Waar sta je ten opzichte van collegabedrijven?

96%

van de organisaties wendt subsidie aan om direct te investeren in R&D, in de vorm van meer bestedingen en/of personele uitbreidingen.

72%

is het oneens met de stelling dat de subsidieregelingen nu zo simpel van opzet zijn dat elk bedrijf zelf de aanvraag kan doen voor subsidiëring van software-innovatie.

56%

van de organisaties adviseert de overheid vooral de voorwaarden om innovaties te subsidiëren te verruimen om de innovatiekracht van MKB-Nederland te verbeteren.

79%

van de organisaties hebben het huidige productplan, waarschijnlijk voor een groot deel door de veranderingen naar kort cyclische ontwikkelingen, niet naar een lange termijn subsidieaanvraag kunnen vertalen.

81%

van de innovatieve organisaties maakt op dit moment gebruik van de WBSO regeling voor de eigen software/hardware ontwikkeling.

48%

van de organisaties ziet door agile ontwikkelmethode zoals scrum en DevOps dat de langere termijn ontwikkelstrategie en product-roadmap zijn verkort of grotendeels verdwenen.

96%

van de organisaties vindt innovatie belangrijk voor toekomstig concurrentievoordeel van het bedrijf.

72%

is het oneens met de stelling dat de subsidieregelingen nu zo simpel van opzet zijn dat elk bedrijf zelf de aanvraag kan doen voor subsidiëring van software-innovatie.

Meer resultaten in het rapport

Wat zeggen anderen

Referenties benchmark

“De administratieve voorschriften voor naleving van subsidies zijn onredelijk bezwarend voor MKB bedrijven. Het kost grotere organisaties eenzelfde inspanning maar die zijn veelal beter toegerust om daar invulling aan te geven.”

“Voor het MKB liggen inderdaad de echte risicovolle en interessante ontwikkelingen aan de randen en front-end. Daar kan het MKB baanbrekend in zijn en daar kan subsidie misschien zelfs wel een beslissende rol in spelen.”

“Binnen het MKB ontbreekt vaak de schaalgrootte en kennis om iemand vrij te spelen die zich hier dermate mee bezig kan houden dat een goede subsidieaanvraag en administratieve afwikkeling is te realiseren.”

Deel het rapport

Vertel anderen over het onderzoek

Contact

we komen graag persoonlijk met je in gesprek

Wij delen dan onze ervaringen en inzichten hoe de slaagkans en subsidieopbrengsten zijn te maximaliseren. Ook bij innovaties die steeds vaker een kort cyclisch karakter hebben, maar wel onderdeel zijn van langere termijn ontwikkelplan.