SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Innovatiebox onder druk voor MKB?

Innovatie is één van de belangrijkste pijlers van een verhoogde productiviteit. Het kan (in breder perspectief) zelfs de maatschappelijke welvaart stimuleren. In het recent gepubliceerde rapport “Kansrijk Innovatiebeleid” van het CPB worden de effecten van het Nederlandse innovatiestimuleringsbeleid onderzocht en beschreven.

Ook de Innovatiebox komt in dit rapport ter sprake. De Innovatiebox is een regeling om de (winst)belastingdruk te verminderen voor innovatieve bedrijven, lees: bedrijven die in het bezit zijn van een WBSO-verklaring of patent. Het CPB stelt in haar rapport de effectiviteit van de regeling ter discussie, vooral het aandeel van grote internationale bedrijven bij het verkrijgen van belastingvoordelen wordt hierbij belicht.

Ook begint het duidelijk te worden dat er – mede onder internationale druk – zeer waarschijnlijk een verscherping in de administratieve eisen aan zit te komen bij de voor de tweede helft van 2016 geplande herziening van de Innovatiebox. Hierbij zal inzicht in de (gemaakte) ontwikkelkosten voor zowel de eigen ontwikkelactiviteiten als de kosten aan uitbestede of ingekochte innovatie cruciaal worden voor het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Het blijft nog even de vraag hoe deze versoberingsmaatregelen precies in de nieuwe Innovatiebox regeling opgenomen worden.

Dat dit vooral voor het MKB een onevenredig grote extra administratieve lastendruk met zich mee zal brengen staat buiten kijf. Dit is natuurlijk lastig te rijmen met het overheidsbeleid om de administratieve lastendruk juist te verminderen.

MKB-stimulering

Voor het MKB geldt, dat voorafgaand aan de innovatie veelal grote investeringen benodigd zijn, voordat uiteindelijk positieve winstcijfers geschreven kunnen worden. De Innovatiebox geldt hierbij als een belangrijke aanjager voor innovatie bij deze groep bedrijven. De voorgestelde koppeling van de Innovatiebox met een WBSO-verklaring is op zich een logische. Het is echter onze verwachting, dat de tevens voorgestelde administratieve verscherping een extra drempel zal opwerpen om te innoveren. Een aparte administratie bijhouden voor ontwikkelkosten vormt immers een extra last. Dit gaat niet alleen ten koste van de efficiëntie bij het Innovatiebox aanvraagtraject. Het kost ook tijd, die anders aan het uitvoeren van innovatieve projecten besteed had kunnen worden.

Administratieve verscherpingen zijn over het algemeen een doorn in het oog van innovatieve bedrijven. Dit kan voor twijfel zorgen bij het wel of niet aanvragen van een Innovatiebox voor de MKB-bedrijven die in aanmerking komen. SUBtracers is van mening dat het voorstel voor het verscherpen van de administratieve eisen een averechts effect zal hebben op het uiteindelijke doel van de Innovatiebox: het stimuleren van innovatie bij het MKB in Nederland. Op de koop toe gaat het hiermee ook nog in tegen de conclusies van het CPB om de regeling toegankelijk te houden voor het MKB.

Ben je geïnteresseerd in het aanvragen van de Innovatiebox en de optimale insteek voor jouw bedrijf? Neem contact op met SUBtracers via info@subtracers.com of 088 – 900 1100.

Deel dit stuk

op 15-3-2016

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers