SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Innovatiebox: nu of nooit!

De Innovatiebox staat onder druk. Niet alleen in Den Haag, maar ook in Brussel worden heftige discussies gevoerd over de regeling. SUBtracers verwacht dat de regeling na de zomer versoberd zal worden. Het advies: nu verlengen of nu aanvragen.

De Innovatiebox moedigt ondernemers aan om innovatief onderzoek uit te voeren. Middels de Innovatiebox kan fiscaal voordeel worden behaald op winsten die behaald worden met innovatieve activiteiten.

Winsten en verliezen die voortkomen uit een ‘immaterieel activum’ waarvoor een WBSO-beschikking (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk), een octrooi of een buitenlands patent is afgegeven, kunnen worden belast tegen een vennootschapsbelastingtarief van slechts 5% (in plaats van 20-25%). Een immaterieel activum is niet tastbaar en vindt doorgaans gestalte in de vorm van intellectueel eigendom. Om in aanmerking te komen voor de Innovatiebox dient een onderneming zelf het immateriële activum te ontwikkelen en dient het inkomen dat hieruit wordt behaald voor ten minste 30% het directe gevolg te zijn van het verkregen octrooi. In de praktijk betekent dit dikwijls een voordeel van circa 5% van de EBITDA zonder dat uw administratie zwaar wordt belast.

Vanaf 2013 kent de Innovatiebox ook een variant op basis van forfait, waarbij een vast percentage (25%) van de totale winst mag worden onder gebracht in de ‘Innovatiebox’. De forfaitaire variant van de Innovatiebox is slechts drie jaar toepasbaar en kent een maximum aftrekbaar bedrag van € 25.000.

De Innovatieboxregeling is recentelijk in opspraak geraakt in de Tweede Kamer door een brief van Staatssecretaris Wiebes van Financiën. In deze evalueert Staatssecretaris Wiebes de Innovatiebox-regeling tussen 2010 en 2012, waarin het gebruik van de Innovatiebox is verdrievoudigd. Hierdoor zou de schatkist miljoenen aan belastinggeld mislopen, en zouden er, volgens de OESO en de G20, aanwijzingen zijn voor toenemend misbruik van de regeling door grote bedrijven en multinationals. Om de regeling betaalbaar te houden en misbruik tegen te gaan, wordt de regeling mogelijk herzien in 2015.

SUBtracers verwacht dat – mede gezien de toenemende (internationale) kritiek op en de evaluatie van het gebruik van de Nederlandse Innovatiebox – de regeling naar aanleiding van de discussie zal worden versoberd. Om eventuele (ongunstige) wijzigingen voor te zijn, adviseert SUBtracers nog dit jaar een Innovatiebox-traject in gang te zetten. Dit geldt ook als u nog een Innovatiebox afspraak heeft tot circa medio 2016. Nu is het moment om tot en met 2018 te verlengen. Binnen is maar binnen.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag om de Innovatiebox te implementeren.

Deel dit stuk

op 12-2-2015

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers