SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Hyperautomation? Wij bouwen aan een digital workforce!

Het angstige beeld van robots, die de wereld overnemen, is gelukkig al lang verdwenen uit de  gedachtegang van de mens. We omarmen robots steeds meer in dagelijks gebruik. Zo werd hyperautomation door het Gartner Rapport benoemd als dé digitale trend voor 2020. De term hyperautomation is de toepassing van de nieuwe technologieën Robotic Process Automation, Artificial Intelligence, Machine Learning en Process Mining. De core-technologie, welke momenteel groeit als kool, is Robotic Process Automation(RPA). Dit is geen fysieke, tastbare robot, maar een softwarerobot die kan opereren om repetitieve handelingen te automatiseren. In combinatie met de andere genoemde technologieën lijken de mogelijkheden eindeloos. In dit artikel bespreek ik met Mathijs Gast, CEO van Ciphix, hoe de innovatie van Robotic Process Automation precies in elkaar steekt.

Als ik Mathijs vraag wat hij vindt van de term Hyperautomation is hij glashelder: “Wij praten bij Ciphix liever over het bouwen aan een digital workforce. Wij vinden het een toepasselijke term, want dat dekt veel meer de lading, we moeten wel geautomatiseerd werk overdragen. Automatiseren klinkt altijd technisch en hard, maar we moeten het altijd menselijker maken”.

Populariteit van RPA

In de huidige tijd waarin we leven, die van het Coronavirus, zijn steeds meer bedrijven op zoek naar manieren om controle te krijgen over makkelijke, repetitieve, foutgevoelige handelingen van medewerkers. Een optie die hieraan kan bijdragen is dus Robotic Process Automation, afgekort RPA. Het voordeel van RPA uit zich het meest in het overnemen van administratieve taken die voor de mens saai en stoffig zijn. RPA vermindert de kans op fouten, vermindert doorlooptijd, kans op minder fraude en geeft een verbeterd welzijn van je werknemers.

Een ander groot voordeel van RPA is dat het de mogelijkheid biedt om als een schil over je bestaande IT-infrastructuur te implementeren. Er is dus geen verregaande verandering nodig in infrastructuur. “De kracht en bestaansrecht van RPA is het feit dat veel applicaties en veel systemen bij grote bedrijven niet geïntegreerd zijn met elkaar, dat het systeemlandschap niet met elkaar is verbonden. We gebruiken wat er is, en leggen hier een robotlaagje overheen die dit foutloos 24/7 kan doen.”

Werknemer vs RPA

Een veelgehoorde quote over RPA is dat het werk leuker wordt gemaakt. De saaie, stoffige taken worden weg geautomatiseerd. Hierdoor blijven alleen de uitdagende taken over waar de echte meerwaarde van de medewerker wordt geleverd. Echter, klopt dit ook wel in de praktijk? Mathijs is hier duidelijk over: “Je moet mensen echt betrekken bij het proces en veel kennis delen, ook technische kennis. De medewerker snapt dan wat er gebeurt en kan zelfs samenwerken met de robot, zelf instructies geven en kleine aanpassingen doorvoeren, dan wordt het niet eng. Waar fout repetitief werk verdwijnt, ontstaat ook weer nieuw werk. Door zelf verder door te bouwen aan je robot ontstaan zo weer nieuwe kansen. Samen met de proces eigenaar, zorgt dit voor een fantastische ervaring met de softbots.”.

Niet alleen zorgen de robots voor leuker werk, ook zorgen ze voor minder stress. Administratief gezien zullen er veel minder intensieve handelingen zijn, wat resulteert in minder stress. “We zien genoeg burnouts plaatsvinden doordat mensen gewoon werk doen wat of te veel stress oplevert of werk dat niet fulfilling is.”. Deze gedachtegang was ook een van de startpunten om met RPA aan de gang te gaan aldus Mathijs.

Toekomstvisie RPA

RPA kan een enorm belangrijke rol spelen voor een groot maatschappelijk probleem, namelijk vergrijzing. “In 2030 zijn 4,2 miljoen Nederlanders met pensioen, vorig jaar waren dat er al 3,1 miljoen. Bedrijven hebben steeds meer moeite om vacatures te vullen, want er komen onvoldoende werkkrachten bij.” De digital workforce van Ciphix speelt hier perfect op in.

De mogelijkheden lijken eindeloos voor Robotic Process Automation. RPA 1.0 lijkt alweer toe aan RPA 2.0, Unassisted Robotic Process Automation of RPAAI. Echter zal RPA nog maar 10 jaar in trek zijn, denkt Mathijs. “Ik hoop dat de meeste systemen binnen grote bedrijven dan wel met elkaar verbonden zijn”. Het Artificial Intelligence gedeelte van de innovatie zal alleen maar slimmer worden. Algoritmes die zelf keuzes kunnen maken die klanten weer kunnen begrijpen, bijvoorbeeld bij een chatbot in een klantcontactcentrum. Zo krijgen we steeds slimmere workforces, die bijdragen aan ontplooiing van creativiteit en aan de productiviteit van de werknemer.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers