SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Omgaan met hyper growth

Je hebt de term ‘Hyper growth’ vast wel langs zien komen. Maar wat wordt er nu precies mee bedoeld en hoe ga je ermee om? Dat wordt in dit artikel besproken. Met hyper growth wordt een snelle toename in groei bedoeld. Deze zullen jonge bedrijven op een gegeven moment meemaken bij succesvolle innovatie. Een voorbeeld hiervan is de mobiele telefonie markt, die binnen 3 jaar van 20% naar 80% marktaandeel groeide.

Hyper growth is het steile gedeelte van de S-curve. Dit is te zien in onderstaande afbeelding. Hier neemt de groei van het bedrijf sterk toe in een relatief korte tijd. Aangezien hyper growth plaatsvindt in een korte periode is het vaak al bijna voorbij voordat je het doorhebt. In dit artikel wordt verder besproken hoe je je het beste kan positioneren tijdens hyper growth zonder eraan onderdoor te gaan.

S-curve bij hypergrowth

Hoe ga je om met hyper growth?

Naast een continue focus op innovatie om ook groei op de langere termijn zeker te stellen, zijn er enkele handvatten waarmee bedrijven grip kunnen krijgen op hyper growth. Op basis van literatuur zijn hebben we vier punten geïdentificeerd die ondernemingen helpen bij het managen hiervan. Deze literatuur is afkomstig uit o.a. World Economic Forum, Harvard Business Review en het Franse ondernemerschap journal ‘Revue de l’Entrepreneuriat’. Hieronder worden deze vier besproken:

1. Focus op sales

In de meeste gevallen wordt het marktaandeel van een bedrijf bepaald tijdens de hyper growth fase. Dit betekent dat in eerste instantie strategie gericht moet zijn op sales voor bedrijven die hyper growth ingaan. Hiervoor is een business model nodig dat snel opereert en niet al te complex in elkaar zit. Het perfecte business model vol met performance criteria is dus niet nodig. De eerste periode van hyper growth is er toch nog weinig data beschikbaar die tot het perfecte business model zullen leiden. Het is beter om snel te handelen, zodat je niet klanten verliest aan de competitie. Aan het eind van hyper growth zal er genoeg data zijn om het business model te finetunen.

2. Wees flexibel

Bij bedrijven die extreme groei ondergaan, staat flexibiliteit vooraan. Flexibiliteit betekent het snel kunnen aanpassen van bedrijfsprioriteiten aan de hand van interne en externe veranderingen. Het is aangetoond dat hyper growth bedrijven zelden een vaste roadmap volgen, maar eerder kiezen voor een iteratieve en experimentele strategie. Strikte processen en gestandaardiseerde protocollen zijn niet vereiste management tools tijdens hyper growth. Enkel simpele regels en richtlijnen worden gebruikt om van de ene naar de andere mijlpaal te navigeren. Wel gaat dit gepaard met risicovolle beslissingen om zo via trial and error tot de juiste strategie te komen. Daarnaast is het verstandig om in contact te blijven met adviseurs en stakeholders om niet verblind door groei beslissingen te maken.

3. Omring je met talent

Het managen van een hyper growth bedrijf doe je nooit alleen. Daarom dat het zeer belangrijk is om je te omringen met talentvolle werknemers met kennis over bijvoorbeeld opschaling en marktontwikkeling. Het juiste talent aantrekken, ontwikkelen en circuleren is een vereiste om het groeien te blijven managen. Dit talent moet ook flexibel zijn en kunnen omgaan met interne en externe veranderingen. Onderzoek wijst uit dat werknemers met verschillende skills, ervaringen en culturen bijdragen aan een flexibeler team. Ook zorgt dit voor een breder scala aan kennis over probleemoplossing, verschillende markten en het aanpassen aan nieuwe uitdagingen.

4. Stakeholder management

De uitdaging die bedrijven tegenkwamen tegenkomen in hun hyper growth periode worden opgelost door middel van de hechte relaties met hun stakeholders. Door de kennis van investeerders, bestuursleden, partners en werknemers erbij te betrekken, lossen zij groei gerelateerde uitdagingen op. Open communicatie is hier dus vaak de standaard en oplossing. Daarbij worden de uitdagingen niet als iets negatiefs gezien, maar op een positieve en constructieve manier benaderd als leerervaringen.

Laat je niet afschrikken door de intense hyper growth periode, maar navigeer je bedrijf aan de hand van deze richtlijnen. Vergeet daarbij ook niet om vooral te blijven innoveren.

SUBtracers helpt je graag bij het identificeren en realiseren van funding voor allerhande R&D en investeringstrajecten. Neem gerust contact op met één van onze experts. Bel nu 088 900 1100 of e-mail naar info@subtracers.com voor een afspraak.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers