SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Herstel omissie innovatiebox

Het doel van de Innovatiebox is het fiscaal stimuleren van innovatief onderzoek door ondernemers. Alle winsten die worden behaald met innovatieve activiteiten kunnen op basis van deze regeling in een speciale tarief box binnen de vennootschapsbelasting worden ondergebracht. Effectief krijgen ondernemers hiermee een belastingverlaging op winsten die aan hun innovaties zijn toe te rekenen.

Per 1 januari 2018 is het effectieve tarief van de innovatiebox verhoogd van 5 naar 7 %. Deze verhoging zou gelden voor alle immateriële activa die toegang hebben tot de innovatiebox. Met immateriële activa worden in deze context activa bedoeld, die zijn voortgevloeid uit speur- en ontwikkelingswerk waarvoor aan de aanvrager een WBSO-verklaring is afgegeven. Met deze wijziging van het effectieve tarief is echter onbedoeld een verschil in behandeling ontstaan tussen de voordelen uit de “oude” innovatiebox (waarvoor overgangsrecht van toepassing is) versus de voordelen onder het regime van de “nieuwe” innovatiebox.

Het is aangekondigd door Staatssecretaris Snel van Financiën in zijn kamerbrief dat deze omissie in het Belastingplan 2018 per 1 maart 2018 wordt rechtgezet. Het gaat hierbij om het overgangsrecht voor immateriële activa waarop de innovatiebox wordt toegepast en die uiterlijk op 30 juni 2016 zijn voortgebracht. Dit overgangsrecht geldt uiterlijk tot en met 30 juni 2021 en voorziet erin dat de innovatiebox, zoals die gold op 31 december 2016, van toepassing blijft op die immateriële activa.

Voor de voordelen uit de immateriële activa die onder het overgangsrecht vallen en die vanaf 1 maart 2018 worden behaald, geldt vanaf 1 maart 2018 dus ook het effectieve tarief van 7%.

Benieuwd naar subsidiemogelijkheden voor jouw onderneming? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@subtracers.com of 088 – 900 1100.

Deel dit stuk

op 5-3-2018

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers