SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Grensoverschrijdende samenwerking gepland binnen EU?

De tweede oproep voor Interreg Europe 2014 – 2020 is geopend: tot en met 13 mei 2016 (12.00 uur) kunnen weer projectaanvragen worden ingediend. En je kan van tevoren al feedback krijgen op je projectidee, dan weet je meteen hoe kansrijk het is binnen de regeling.

Het doel van het programma Interreg Europe 2014 – 2020 is het bevorderen van interregionale samenwerking door middel van het opstellen van gezamenlijke goede praktijken (best practices) of door ervaringsuitwisseling tussen de best scorende regio’s en de ontwikkelende regio’s om zo de regionale ontwikkeling te versterken.

De nadruk bij het verlenen van financiële steun ligt dan ook op:

 • Het stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;
 • Het versterken van het concurrentievermogen van het mkb;
 • Het bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie;
 • Het behoud en bescherming van het milieu en bevordering van efficiënt gebruik van hulpbronnen.

Er worden twee soorten projecten ondersteund:

 • Interregional Cooperation projects: partnerschappen met deelnemers uit verschillende Europese landen werken drie tot vijf jaar samen met als doel het uitwisselen van ervaringen met betrekking tot een bepaald beleidsthema. Elke deelnemende regio maakt een eigen actieplan, waarin wordt aangegeven wat er binnen deze regio gedaan zal worden om zeker te stellen dat geleerde lessen zullen worden toegepast;
 • Policy Learning Platforms: platforms waar organisaties die te maken hebben met beleid met betrekking tot regionale ontwikkeling in Europa terecht kunnen voor oplossingen, waarmee zij de manier waarop zij hun beleid managen en implementeren kunnen verbeteren. Het gaat om beleid op het gebied van de prioritaire assen.

Anders dan bij de vorige call vindt het hele aanvraagproces nu online plaats, een grote verbetering!

Heb je een projectidee dat mogelijk in aanmerking komt voor de Interreg regeling? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@subtracers.com of 088 – 900 1100.

Deel dit stuk

op 15-4-2016

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers