SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Energie-investeringsaftrek (EIA) in 2019

Naast extra belastingvoordeel voor duurzame investeringen middels de Milieu-Investeringsaftrek (MIA), is dit in 2019 ook weer mogelijk via de Energie-Investeringsaftrek (EIA). Met de EIA kan een deel van de kosten aan investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie van de fiscale winst afgetrokken worden. Op de Energielijst 2019 staan de bedrijfsmiddelen die in 2019 voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) in aanmerking komen.

Naast de specifiek genoemde bedrijfsmiddelen is ook EIA mogelijk op technieken die niet met naam en toenaam binnen de Energielijst vermeld worden. Hiervoor zijn er generieke codes waarbij de investering o.a. wordt getoetst op de mate van energiebesparing.

EIA voordeel

In 2019 kan 45% van de investeringskosten afgetrokken worden van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Het netto voordeel hangt natuurlijk sterk af van de hoeveelheid fiscale winst en de belastingschijf waarin deze winsten vallen.

Gemiddeld levert de EIA regeling echter zo’n 11% netto voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening. Voor 2019 is er een budget van € 147 miljoen.

Wijzigingen in de Energielijst

Een grote wijziging dit jaar op de Energielijst betreft de toevoeging van een geheel nieuw hoofdstuk gericht op energietransitie. Hiermee beoogt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met het ministerie van Financiën een impuls geven aan energiebesparing en duurzame economische groei en een bijdrage te leveren aan de doelstelling uit het Energieakkoord om energie te besparen.

Binnen het nieuwe hoofdstuk m.b.t. energietransitie wordt elektrificatie en het gebruik van waterstof aan. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan het lokaal produceren van waterstof door elektrolyse, waarna het waterstof wordt bijgemengd met aardgas. De gedachte hierachter is dat hiermee de vermindering van het gebruik van aardgas ondersteund wordt. Daarnaast stimuleert de EIA de afvang en de opslag van CO2.

Nieuw binnen de EIA is isolatie voor bestaande procesinstallaties in de industrie. Dit is opgenomen, omdat in de industrie op dit gebied nog veel energiebesparing is te bereiken. Ook is er vanaf 2019 een focus op de opslag van duurzaam geproduceerde warmte en elektriciteit en is er een nieuwe code voor het bevorderen van systeemintegratie op het net. Zo is er een nieuwe techniek opgenomen om automatisch productie-installaties van fabrieken aan of uit te zetten om het schommelende energie-aanbod van duurzame energie op het net te balanceren.

Een andere opvallende wijziging voor de gebouwde omgeving is de aparte opname van warmtepompen waarbij gebruik wordt gemaakt van een halogeenvrij koudemiddel.

Investeringsplannen?

Wanneer je als onderneming wilt investeren in energievriendelijke bedrijfsmiddelen, dan kan SUBtracers je helpen bij:

 1. Het toetsen van specificaties van aan te schaffen bedrijfsmiddelen aan de randvoorwaarden van de EIA regeling.
 2. Het opbouwen van het dossier van ondersteunende documentatie ten behoeve van de meldingen, waarmee richting de subsidieverstrekker aangetoond kan worden dat aan de voorwaarden voldaan wordt.
 3. Het verrichten van de meldingen namens de opdrachtgever en het voeren van de correspondentie daarover met de beoordelende instantie.

Aarzel bij investeringsplannen dus niet om contact met ons op te nemen via info@subtracers.com of 088 – 900 1100. Wij helpen je graag verder!

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers