SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Een vragenbrief ontvangen: wat nu?

Na het indienen van een volledige WBSO-aanvraag kan de RVO de organisatie verzoeken om aanvullende informatie over het opgevoerde ontwikkelproject aan te leveren. Heeft u een dergelijke vragenbrief ontvangen; geen probleem. Onderstaand geven wij enkele tips waarmee rekening kan worden gehouden bij het beantwoorden van de aanvullende vragen om alsnog een volledige goedkeuring te verkrijgen.

Deadline

Allereerst, bewaak de deadline en begin op tijd met het opstellen van de beantwoording. Doorgaans geeft de RVO twee weken de tijd voor het aanleveren van de gevraagde informatie. Ervaring leert dat dit vrij kort is om met de developers te schakelen en een volledige beantwoording met de benodigde technische diepgang op te stellen. Indien duidelijk wordt dat de deadline niet gehaald wordt, stuur dan zo snel mogelijk een verzoek tot uitstel. Dit is doorgaans éénmalig mogelijk.

Structuur

In de vragenbrief worden de vragen door de RVO zo geformuleerd dat voor elk te ontwikkelen onderdeel wordt gevraagd om een uiteenzetting van de daarbij optredende technische problemen en hoe de aanvrager voornemens is deze zogenaamde “knelpunten” op te lossen. Belangrijk bij de uitwerking is het hanteren van een duidelijke structuur waarbij voor elk onderdeel de omschrijving van de knelpunten en oplossingsrichtingen goed op elkaar aansluit. Behandel de vragen van de RVO daarom één voor één en controleer daarbij of de gepresenteerde oplossingsrichting ook inderdaad een oplossing is voor het geformuleerde technische probleem. Controleer daarbij ook of de crux van de oplossing zit in de zelf te ontwikkelen technologie (bijv. de eigen programmatuur) en dat de oplossing niet wordt verkregen door een slimme implementatie of configuratie van een onderdeel dat door een derde is ontwikkeld.

Aansluiting WBSO-project

In de aanvraag is aangeven welke ontwikkelactiviteiten de organisatie in de aanvraagperiode verwacht te ontplooien en/of af te ronden. Aangezien de vragenbrief betrekking heeft op deze periode is het van belang dat deze ontwikkelactiviteiten worden behandeld in de beantwoording. Wijk daarbij niet te veel af van de eerder ingediende aanvraagtekst en de daarin benoemde technieken.

Ondersteuning nodig?

Heeft u een WBSO-vragenbrief ontvangen? En heeft u ondersteuning nodig bij de beantwoording van de aanvullende vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@subtracers.com of 088 – 900 1100.

Deel dit stuk

op 1-8-2017

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers