SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Duurzame investeringen in 2022

Het aantal consumenten in de wereld blijft stijgen, waardoor de duurzaamheid en circulariteit steeds belangrijker wordt. Dit zijn ook speerpunten van het kabinet. Hierdoor worden aan de ene kant grondstoffen om producten te maken steeds schaarser en duurder. Aan de andere kant neemt ook de hoeveelheid afval toe. Deze producten bereiken namelijk op een gegeven het einde van hun levensduur. Tenzij wij hier slimmer mee om kunnen gaan, zodat deze grondstoffen en materialen hergebruikt kunnen worden. De overheid zet dan ook vol in op het stimuleren van een meer circulaire economie, onder andere door het stimuleren van duurzame investeringen.

De overheid heeft verschillende instrumenten om het bedrijfsleven te stimuleren. In deze blog vind je info over de twee belangrijkste fiscale instrumenten: Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA).

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Bedrijven kunnen met de Energie-investeringsaftrek een fiscale aftrekpost op de winst krijgen. Specifiek als geïnvesteerd wordt in bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan. Alleen bedrijfsmiddelen die voldoende energiebesparing of inzet van duurzame energie realiseren, komen op deze lijst terecht.

De belangrijkste wijzigingen in de Energielijst voor 2022 zijn:

 • Nieuwe opties voor energiebesparing in de industriële keten;
 • De uitbreiding voor CO2-emissiereductie bij processen in de industrie
 • Aanpassing van de algemene code voor energiebesparing; en
 • Wijzigingen m.b.t. LED-verlichting.

Deze laatste twee varianten aan duurzame investeringen zal ik onderstaand in meer detail toelichten. Het aftrekpercentage blijft met 45,5% gelijk aan dat in 2021. Hiermee wordt een netto fiscaal voordeel van ongeveer 12% bereikt.

Algemene code energiebesparing

]Het is ook mogelijk om een energiebesparing van een algemene code te melden. Deze meldingen werden in de afgelopen jaren getoetst op basis van een minimale besparing per euro. Dit is in 2021 gewijzigd naar een toets op de terugverdientijd. Om voor de EIA in aanmerking te komen, moet deze langer dan vijf jaar zijn. De overheid wilt met deze wijziging beter aansluiten bij ander beleid en andere regelingen rondom duurzaamheid en energiebesparing. Check ook de website van RVO.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is bedoeld om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te bevorderen. Het gaat hierbij om een fiscale aftrekpost op de winst, net zoals de EIA. In dit geval als er geïnvesteerd wordt in bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan. Deze bedrijfsmiddelen bestrijken een breed spectrum: Investeringen op het gebied van grondstoffen & water, voedselvoorziening & landbouwproductie, mobiliteit, klimaat & lucht, ruimtegebruik, en bebouwde omgeving behoren tot de mogelijkheden.

Op de website van RVO staat een duidelijk plaatje over de netto kortingpercentages.

Circulair ondernemen

De nieuwe Milieulijst biedt ook meer mogelijkheden voor ondernemers die circulair willen ondernemen en daartoe duurzame investeringen willen doen. Productieapparatuur voor recyclebare kunststof verpakkingen en voorzieningen voor het opnieuw gebruiken van verpakkingen zijn nieuw op de lijst. Daarnaast kunnen ondernemers die investeren in het chemisch of mechanisch recyclen van afgedankte kleding een beroep doen op de regelingen.

Een logischere indeling van de lijst, en nieuwe en duidelijkere omschrijvingen waarin het doel van de investering centraal staat, moeten het voor ondernemers makkelijker maken om de circulaire mogelijkheden op de Milieulijst te vinden.

Duurzame investeringen in en om gebouwen

Investeren in een pand? Op de Energie- en Milieulijst staan vele mogelijkheden voor dit soort ondernemingen. Dit gaat verder dan het aanbrengen van zonnepanelen of het kopen van een warmtewisselaar. Ook voor de inrichting zijn er namelijk diverse mogelijkheden. Denk naast nieuwe LED-verlichting inclusief armaturen bijvoorbeeld ook aan een inpandig muurbegroeiingssysteem of vloerbedekking op basis van biomassa of gerecycled materiaal. Zit er dus een investering in de pijplijn? Ga na wat de mogelijkheden zijn!

Vragen over onze dienstverlening met betrekking tot fiscale en subsidieregelingen voor ondersteuning van je innovatie- of investeringen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@subtracers.com of 088 – 900 1100.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers