SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Duurzame investeringen in 2021

Duurzaamheid en de circulariteit worden steeds belangrijker. Met recht, want het aantal consumenten in de wereld stijgt nog steeds. Hierdoor worden aan de ene kant grondstoffen om producten te maken steeds schaarser en duurder. Aan de andere kant neemt ook de hoeveelheid afval toe. Al die producten bereiken namelijk op een gegeven moment ook het einde van hun levensduur. Maar niet als we slimmer om weten te gaan met grondstoffen en materialen, zodat ze (deels) hergebruikt kunnen worden. De overheid zet dan ook vol in op het stimuleren van een meer circulaire economie, onder andere door het stimuleren van duurzame investeringen.

Om het bedrijfsleven te stimuleren, heeft de overheid diverse instrumenten. In dit artikel vind je informatie over de twee belangrijkste fiscale instrumenten: Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA).

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Met de Energie-investeringsaftrek kunnen bedrijven een fiscale aftrekpost op de winst krijgen. Specifiek als geïnvesteerd wordt in bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan. Alleen bedrijfsmiddelen die voldoende energiebesparing of inzet van duurzame energie realiseren, komen op deze lijst terecht.

De belangrijkste wijzigingen in de Energielijst voor 2021 zijn:

 • nieuwe opties voor energiebesparing in de industriële keten;
 • de uitbreiding voor CO2-emissiereductie bij processen in de industrie
 • aanpassing van de algemene code voor energiebesparing; en
 • wijzigingen m.b.t. LED-verlichting.

Deze laatste twee varianten aan duurzame investeringen zal ik onderstaand in meer detail toelichten. Het aftrekpercentage blijft met 45% gelijk aan dat in 2020. Hiermee wordt een netto fiscaal voordeel van ongeveer 11% bereikt.

Algemene code energiebesparing

Naast de specifieke technieken op de Energielijst is het ook mogelijk om energiebesparing via een algemene code te melden. Afgelopen jaren werden deze meldingen getoetst op basis van een minimale besparing per euro. Dit wordt vanaf 2021 gewijzigd naar een toets op de terugverdientijd. Om in aanmerking te komen voor EIA, moet deze langer dan 5 jaar zijn. Met deze wijziging wil de overheid beter aansluiten bij ander beleid en andere regelingen rondom duurzaamheid en energiebesparing.

Langere levensduur LED-verlichting

LED-verlichting is een van de meest populaire maatregelen waarvoor EIA wordt aangevraagd. De innovatie bij energiebesparende verlichting zit vooral in de langere levensduur van de nieuwste generatie aan LED- lampen. Daarom is het in 2021 alleen nog mogelijk om EIA-voordeel te krijgen voor lampen die een langere dan gemiddelde levensduur hebben. De eis voor energie-efficiëntie per vermogen wordt hiermee dus vervangen door een eis aan de levensduur.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is bedoeld om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te bevorderen. Net zoals de EIA gaat het hier om een fiscale aftrekpost op de winst. In dit geval als er geïnvesteerd wordt in bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan. Deze bedrijfsmiddelen bestrijken een breed spectrum: Investeringen op het gebied van grondstoffen & water, voedselvoorziening & landbouwproductie, mobiliteit, klimaat & lucht, ruimtegebruik, en bebouwde omgeving behoren tot de mogelijkheden.

Opvallende wijzigingen in de Milieulijst voor 2021 zien toe op verdere elektrificatie van de bouwsector en meer mogelijkheden voor ondersteuning bij circulair ondernemen. Zie onderstaand voor een meer uitgebreide toelichting o[p deze duurzame investeringen.

Het aftrekpercentage hangt af van de mate waarin de investering bijdraagt aan het milieu en kan 36%, 27% of 13,5% zijn. Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) bedraagt in 2021 € 139 miljoen (124 miljoen euro in 2020).

Duurzaam bouwen

Het kabinet wil de elektrificatie van de bouwsector verder stimuleren. Hiermee is het doel de branche verder te verduurzamen en stikstofemissies bij bouwprojecten verder te reduceren. Daarom zijn nieuwe codes  aan de Milieulijst toegevoegd, voor o.a. elektrische kranen, elektrische hijswerktuigen en andere elektrische machines die gebruikt worden in de bouwsector. Ook zijn de voorwaarden voor het bouwen of renoveren van gebouwen met duurzaamheidscertificaten in 2021 gewijzigd.

Circulair ondernemen

De nieuwe Milieulijst biedt ook meer mogelijkheden voor ondernemers die circulair willen ondernemen en daartoe duurzame investeringen willen doen. Productieapparatuur voor recyclebare kunststof verpakkingen en voorzieningen voor het opnieuw gebruiken van verpakkingen zijn nieuw op de lijst. Daarnaast kunnen ondernemers die investeren in het chemisch of mechanisch recyclen van afgedankte kleding een beroep doen op de regelingen.

Een logischere indeling van de lijst, en nieuwe en duidelijkere omschrijvingen waarin het doel van de investering centraal staat, moeten het voor ondernemers makkelijker maken om de circulaire mogelijkheden op de Milieulijst te vinden.

Duurzame investeringen in en om gebouwen

Op de Energie- en Milieulijst staan vele mogelijkheden voor ondernemingen die gaan investeren in hun pand. Dit gaat verder dan het aanbrengen van zonnepanelen of het kopen van een warmtewisselaar. Ook voor de inrichting zijn er namelijk diverse mogelijkheden. Denk naast nieuwe LED-verlichting inclusief armaturen bijvoorbeeld ook aan een inpandig muurbegroeiingssysteem of vloerbedekking op basis van biomassa of gerecycled materiaal. Met andere woorden: zit er een investering in de pijplijn, ga na of er mogelijkheden zijn!

Vragen over onze dienstverlening met betrekking tot fiscale en subsidieregelingen voor ondersteuning van je innovatie- of investeringen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@subtracers.com of 088 – 900 1100.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers