SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Crisis: tijd om te innoveren?

Kan de Nederlandse overheid lering trekken uit de bancaire crisis van 2008? Onze oosterburen hebben een gouden decennium gehad binnen het MKB. Zij hebben dit gerealiseerd door vol in te zetten op innovatie, kunnen wij dat ook?

Uit de coronacrisis innoveren, gaat dat wel?

TNO heeft reeds een scala aan acties gepresenteerd om de Nederlandse economie een impuls te geven na de coronacrisis. De belangrijkste conclusie van het artikel is dat dit alleen kan door het blijven stimuleren van innovatie en onderzoek. Met een economische krimp van 6%, die ons als Nederland staat te wachten, en een voorzichtige groei van 3% gaat het de goede kant op. Maar hoe zorgen we ervoor dat we structureel blijven groeien als land?

Liquide middelen beschikbaar voor innovatie

Door de coronacrisis lopen een groot aantal MKB bedrijven inkomsten mis. Hierdoor is er weinig budget over om te innoveren voor een bedrijf. TNO pleit daarom ook voor stijging van de investeringen rondom innovatie en onderzoek van 2,5% naar 3% van het BBP. De focus moet liggen op korte termijn economisch succes, zo wordt een subsidie voorgesteld voor economisch succes binnen 4 jaar.

SUBtracers beaamt dat deze investering noodzakelijk is voor economisch succes. Vooruitkijken is immers wat wij doen. Belangrijk is om een landschap te creëren waarin innovaties kunnen floreren.  Hiervoor is structurele focus in plaats van incidentele focus van groot belang. Wij vinden het daarom belangrijk dat de overheid innovatiestimulering als centraal speerpunt in het beleid meeneemt, en niet als eenmalige actie.

Verhoging arbeidsproductiviteit door innovatie

De grootste economische groei kan behaald worden door de arbeidsproductiviteit te stimuleren. Dit gebeurt onder andere door het stimuleren van digitaliseren, o.a. AI en quantumtechnologie. Staatssecretaris Mona Keijzer deelt deze visie en zei op 11 juni jl. het volgende: “Het blijft belangrijk dat we voldoende technisch personeel opleiden, onze mobiele netwerken blijven vernieuwen en de mogelijkheden van AI inzetten voor digitalisering. Zo zorgen we ervoor dat ons bedrijfsleven banen en inkomsten kan vasthouden en consumenten digitaal vaardig blijven.”

Dit sluit aan op onze visie. Een zeer efficiënte manier om zowel arbeidsproductiviteit als innovatie te stimuleren is natuurlijk middels de WBSO regeling. Het levert bedrijven meer liquide middelen om te innoveren én het houdt technisch uitdagend ontwikkelwerk in Nederland. Ook dat is goed voor de economische perspectieven van BV Nederland.

Uit de coronacrisis innoveren kán zeker. Het vergt niet alleen een injectie op de korte termijn, maar juist ook op de lange termijn. Het belangrijkste orgaan hierin is de overheid, om het landschap van de juiste middelen te blijven voorzien.

SUBtracers

Benieuwd of SUBtracers iets voor je kan betekenen. Vergeet dan niet je kansen te verkennen voor een WBSO-traject of bijvoorbeeld een MIT R&D-samenwerkingsproject. Werk je samen met andere MKB’ers aan de vernieuwing of ontwikkeling van producten en/of diensten? En ben je benieuwd naar de mogelijkheden of heb je hulp nodig? Neem dan contact met ons op via 088-900 1100 of via mail info@subtracers.com.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers