SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Crisis is dé tijd voor innovatiestimulatie

Veel bedrijven ondervinden turbulente tijden te midden van de coronacrisis. Dit uit zich in dalende verkoopcijfers en veel onzekerheid, want wie kan er nou met zekerheid zeggen wanneer er een vaccin op de markt komt? Als ondernemer probeer je jouw uitgaven en investeringen zoveel mogelijk te beperken, om bijvoorbeeld op een 2e corona golf te anticiperen. Hier is op vele vlakken zeker wat voor te zeggen, maar zeker niet op het gebied van innovatie! Paradoxaal als het klinkt is crisis juist de tijd voor innovatieve investeringen, want de overheid gaat deze innovatie extra stimuleren.

Op Europees niveau is het budget voor innovaties teruggeschroefd. Zo is de initiële €120 miljard voor onderzoek en innovatie bijgesteld naar €94 miljard. De innovatiestimulerende middelen zouden dus vooral op nationaal niveau vrijgemaakt moeten worden. In de kamerbrief over het steun- en herstelpakket van eindaugustus zegt de overheid “private investeringen in R&D te willen uitlokken en aanjagen”. Ook wordt gesproken over het hiertoe incidenteel verhogen van het tarief van de eerste schijf van de WBSO in 2021. De exacte verhoging zal op Prinsjesdag, 15 september, bekendgemaakt worden.

Wij bij SUBtracers hebben jaren ervaring bij het begeleiden en aanvragen van subsidies voor innovatieve projecten, ook ten tijde van economisch reces. Daarom voelen wij al op onze klompen aan dat dit hét moment is voor innovatieve bedrijven om R&D activiteiten te intensiveren. Zo hebben wij dit tijdens de kredietcrisis ook mogen aanschouwen. Toentertijd (in 2010) werd het tarief van de eerste schijf van de WBSO met 8% verhoogd. De verwachting van SUBtracers is dat er nu minstens eenzelfde verhoging aankomt. Enerzijds omdat de coronacrisis een nog veel grotere economische krimp teweeg brengt dan de kredietcrisis. En anderzijds omdat innovatie vanuit Europa veel minder gestimuleerd wordt.

Heb jij als onderneming mooie innovatieve projecten op de plank liggen? Of zie jij belemmeringen of kansen tot verbetering binnen bestaande producten of processen, en ben jij benieuwd of hier een innovatief project van te smeden valt? Bel nu 088 900 1100 of e-mail naar info@subtracers.com voor een afspraak. Dan kunnen wij met jou stap voor stap de mogelijkheden van dit prachtige aangekondigde innovatieklimaat van 2021 verkennen nog voor de inkt op de miljoenennota droog is.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers