SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Gemeenten weten zich geen raad met circulaire economie

Veel gemeenten hebben geen of nauwelijks een idee hoe ze de circulaire economie kunnen helpen realiseren. Dat stellen StartCirculair en SUBtracers na een uitgebreide analyse van een fors aantal gemeentelijke coalitie-akkoorden. “Veel gemeenten hebben wél de ambitie, maar geven niet of nauwelijks aan hoe ze de circulaire economie willen vormgeven en hoe ze circulair ondernemerschap gaan stimuleren,” aldus Bas Douma van StartCirculair.

Nederland Circulair

Met ‘Nederland Circulair in 2050’ schetst het kabinet hoe we onze economie kunnen ombuigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie. Dat is een economie met een kringloop van grondstoffen, zonder afval, lager energieverbruik, goed voor milieu en klimaat. Om dit doel te bereiken moeten we op alle niveaus van onze samenleving actie ondernemen en duidelijke mijlpalen stellen. Het eerste doel is ambitieus maar niet onhaalbaar: 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) in 2030.

Kennis en netwerken

Verschillende gemeenten hebben de handreiking uit Den Haag al opgepakt, maar veel kleine en middelgrote gemeenten hebben nog geen beleid om de circulaire economie te realiseren, blijkt uit de analyse van StartCirculairen SUBtracers. Dat is niet vreemd. Het daadwerkelijk realiseren van een circulaire economie vraagt om (praktijk)kennis over circulair ondernemen en kennis van nationale en Europese financieringsinstrumenten. Aangezien circulair ondernemen alleen werkt wanneer de hele keten meedoet, is ook het bouwen van netwerken van fundamenteel belang.

Cruciale rol gemeente

Voor het organiseren van een Circulaire Economie bestaat geen blauwdruk. Elke organisatie of bedrijf zal zelf én samen met de omgeving de eerste stappen moeten zetten en kansen moeten identificeren. Gemeenten spelen een cruciale rol als facilitator. Gemeenten vormen feitelijk de machinekamers van de circulaire economie omdat zij burgers, bedrijven en maatschappelijke partners kunnen verbinden en de benodigde uitvoeringskracht kunnen organiseren. Uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in het voorjaar van 2018 bleek echter dat gemeenten sterk behoefte hebben aan kennis over circulaire economie en aan praktijkvoorbeelden.

Aanbevelingen

StartCirculair en SUBtracers doen zes aanbevelingen aan gemeenten om met de circulaire economie aan de slag te gaan:

 1. Creëer bewustzijn en kennis binnen de gemeente door het organiseren van inspiratiesessies en het daarbij uitnodigen van aansprekende koplopers (bedrijven, organisaties, andere gemeenten)
 2. Faciliteer ‘netwerken van ondernemers en organisaties’ (onderwijs, sport, zorg, enz.) om samen een circulaire gemeente te worden
 3. Stel circulair als eis bij inkopen door de gemeente zelf en borg dit binnen de gemeentelijke organisatie
 4. Ondersteun bedrijven en organisaties die op zoek willen naar financiering en stimulansen voor bijv. product- en diensten-innovaties: denk aan informatie, routes, verwijzingen, ondersteuning.
 5. Benut de mogelijkheden van een stimuleringsfonds (investeringsfonds) voor bedrijven en organisaties binnen de gemeente die met circulair ondernemen aan de slag willen
 6. Betrek waar mogelijk en van toepassing ook de invoering van de nieuwe Omgevingswet bij het stimuleren van lokale en regionale circulaire economie

StartCirculair beoogt overheden, bedrijven en organisaties (onderwijs, zorg, sport, enz.) op weg te helpen in de overgang naar een circulaire economie. Behalve het geven van voorlichting bestaat dit uit het organiseren van inspiratiesessies met koplopers en in-house workshops, waaronder ‘Circulaire Economie en financiering & subsidie’. Zie hier voor meer informatie over onze samenwerkingspartner.

SUBtracers is expert op het gebied van funding voor innovatieve bedrijven en maakt graag voor je inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn op het gebied van financiering en subsidies. Door ons grote netwerk van innovatieve partijen kunnen we je moeiteloos aan de juiste partner linken. Meer weten? Neem dan contact op met Wim van der Flier.

‘Kamervragen nav onderzoek SUBtracers en Startcirculair’

Deel dit stuk

op 15-11-2018

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers