Artikelen door Daniëlle Kruiswijk

,

Wat zal Prinsjesdag 2019 brengen?

Nog ongeveer een week wachten en dan is het weer zo ver: Prinsjesdag! Op de derde dinsdag van september worden de gouden koets en koffer weer tevoorschijn gehaald, de troonrede wordt voorgedragen en de fiscale plannen voor 2020 worden bekend gemaakt. De grote vraag is natuurlijk wat de plannen op subsidievlak zullen behelzen. Er zijn […]

,

Nederlands Strategisch Actieplan AI in aantocht

In maart van dit jaar schreven we er nog over: in vergelijking met andere landen loopt Nederland achter wat betreft haar nationaal beleid omtrent ontwikkeling en toepassing van Artificial Intelligence (AI). Waar landen als China, de VS en het Verenigd Koninkrijk de afgelopen jaren hun AI strategie hebben gepubliceerd, hield Nederland zich afzijdig, ondanks de […]

,

Stimuleringsregelingen duurzame innovatie

Voor ondernemers en organisaties die actief zijn op het gebied van hernieuwbare energie en de circulaire economie is het mogelijk om binnenkort aanvragen in te dienen voor twee interessante subsidieregelingen. Nadat op 28 juni dit jaar het Nederlandse Klimaatakkoord is gepresenteerd, met daarin honderden maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, zien we […]

,

Opening SBIR competitie ‘Circulaire innovaties snelgroeiende steden 2019’

Waar begin juni ondernemers op het terrein van AI zich konden opgeven voor het Small Business Innovation Research (SBIR), is het nu de beurt aan bedrijven en ondernemers die een duurzame bijdrage willen leveren aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wegwerpartikelen, bouw- en zwerfafval. De oproep is specifiek bedoeld voor snelgroeiende steden in Ghana, […]

,

WBSO 25 jaar: een evaluatie van de periode 2011-2017 en aanbevelingen voor de toekomst

Onlangs vierde de WBSO haar 25ste verjaardag. Sinds 1994 fungeert de WBSO als een fiscale stimuleringsregeling voor Speur en Ontwikkelwerk (S&O). In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft onderzoeksbureau Dialogic recent een 256 pagina’s tellend rapport gepresenteerd waarin zij de WBSO-regeling evalueert voor de periode 2011-2017. Er is onderzocht in hoeverre […]

,

Eurostars: Europese subsidie voor internationale R&D samenwerking

Werk je graag samen met internationale partijen aan technologisch innovatieve ideeën en kan je een financiële impuls ter hoogte van € 500.000 goed gebruiken? Overweeg dan om een aanvraag in te dienen voor Eurostars. Eurostars is een Europees programma specifiek ontwikkeld voor het mkb. Deze regeling ondersteunt het mkb door middel van financiering voor internationale […]

,

Samen sterker; hoe financier je een gezamenlijk R&D-project?

Samenwerken, waarom zou je? Soms is een R&D-project dermate ambitieus of risicovol, dat de ontwikkeling voor een individuele onderneming niet meer strategisch te verantwoorden is. In die gevallen kan een samenwerking met een andere ondernemer uitkomst bieden. Afhankelijk van de situatie kan de samenwerking vorm worden gegeven als pilot of worden afgebakend tot een specifiek […]

,

Onderzoek naar herdefinitie WBSO softwareontwikkeling

In 2016 zijn de WBSO-voorwaarden voor softwareontwikkeling flink aangescherpt. Dit jaar wordt de definitiebepaling voor ‘technisch nieuwe programmatuur’ eindelijk opnieuw onder de loep genomen. Dit laat staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer weten in een Kamerbrief na onderzoek van adviesbureau voor innovatievraagstukken in de publieke sector Dialogic. In opdracht van het kabinet gaan […]

,

AI-ondernemers opgelet!

Jullie worden uitgedaagd om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor het toepassen van Artificiële Intelligentie (AI) in de publieke sector. De te winnen prijs? Een financiële bijdrage van maximaal €15.000 voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek (fase 1) en de mogelijkheid voor verdere financiële ondersteuning voor het uitvoeren van toegepast onderzoek en ontwikkeling, zoals […]

,

Nederlandse AI innovatie beteugeld door de WBSO

“AI is één van de belangrijkste onderwerpen waar de mensheid aan werkt, en het zal meer impact hebben dan elektriciteit en vuur.” Aldus Google topman Sundar Pichai in februari 2018. Het gegeven dat kunstmatige intelligentie een steeds groter onderdeel van ons leven gaat worden lijkt in elk opzicht niet meer te stoppen. Inmiddels valt allang […]