Artikelen door Daniëlle Kruiswijk

,

Samen sterker; hoe financier je een gezamenlijk R&D-project?

Samenwerken, waarom zou je? Soms is een R&D-project dermate ambitieus of risicovol, dat de ontwikkeling voor een individuele onderneming niet meer strategisch te verantwoorden is. In die gevallen kan een samenwerking met een andere ondernemer uitkomst bieden. Afhankelijk van de situatie kan de samenwerking vorm worden gegeven als pilot of worden afgebakend tot een specifiek […]

,

Onderzoek naar herdefinitie WBSO softwareontwikkeling

In 2016 zijn de WBSO-voorwaarden voor softwareontwikkeling flink aangescherpt. Dit jaar wordt de definitiebepaling voor ‘technisch nieuwe programmatuur’ eindelijk opnieuw onder de loep genomen. Dit laat staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer weten in een Kamerbrief na onderzoek van adviesbureau voor innovatievraagstukken in de publieke sector Dialogic. In opdracht van het kabinet gaan […]

,

AI-ondernemers opgelet!

Jullie worden uitgedaagd om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor het toepassen van Artificiële Intelligentie (AI) in de publieke sector. De te winnen prijs? Een financiële bijdrage van maximaal €15.000 voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek (fase 1) en de mogelijkheid voor verdere financiële ondersteuning voor het uitvoeren van toegepast onderzoek en ontwikkeling, zoals […]

,

Nederlandse AI innovatie beteugeld door de WBSO

“AI is één van de belangrijkste onderwerpen waar de mensheid aan werkt, en het zal meer impact hebben dan elektriciteit en vuur.” Aldus Google topman Sundar Pichai in februari 2018. Het gegeven dat kunstmatige intelligentie een steeds groter onderdeel van ons leven gaat worden lijkt in elk opzicht niet meer te stoppen. Inmiddels valt allang […]

,

Ook in 2019 financieringsmogelijkheden voor innovatie

MIT-Haalbaarheidsproject Voordat je begint aan het R&D-traject voor je nieuwste innovatie kan het raadzaam zijn om eerst een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Voor individuele MKB-ondernemers biedt het MIT-haalbaarheidsproject een subsidie van €25.000 om de kosten van de haalbaarheidsstudie te verlichten. Echter hoeven niet alle kosten uit te gaan naar de studie zelf: 60% van de […]

,

Innovatiebeleid sluit niet aan op de dagelijkse praktijk!

Wij hebben het al eerder aan de kaak gesteld, samen met onze partner Nederland ICT: Innovatiestimulering in Nederland sluit niet aan op de wereld van vandaag. Hierdoor krijgt de Nederlandse overheid geen grip op de innovatieprocessen van de sterkst groeiende sector; de ICT sector, zoals toegelicht in ons artikel innovatiestimulering en ICT. Dit valt ook te […]

,

Percentage WBSO al in 2019 omhoog!

Goed nieuws voor innovatief Nederland! Met ingang van 1 januari 2019 gaat het percentage van de 2e schijf van de WBSO omhoog van 14% naar 16%. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde een motie van de regeringspartijen D66 en ChristenUnie om dit mogelijk te maken. Voor ondernemers die R&D-projecten uitvoeren levert dit veel meer […]

,

Kamervragen n.a.v. onderzoek SUBtracers en Startcirculair

SUBtracers en Startcirculair hebben vele coalitieakkoorden van met name kleine en middelgrote gemeenten geanalyseerd: wat zijn de ambities en plannen van gemeenten als het gaat om circulaire economie? Recent hebben we de resultaten van ons onderzoek gepubliceerd. Lees onze blog: ‘Gemeenten weten zich geen raad met circulaire economie‘. Tweede-Kamerleden Özütok en Kröger (beiden GroenLinks) hebben vragen gesteld […]

,

Hoe kan de WBSO-regeling beter? 3 aanbevelingen van onze relaties

Toen twee jaar geleden de WBSO-regeling werd aangepast, voorzagen wij al dat het voor ICT-bedrijven moeilijker zou worden om in aanmerking te kunnen komen voor deze subsidie. Helaas is dit uitgekomen. We hebben daarom samen met partner Nederland ICT een brainstormsessie georganiseerd om de ervaringen en ideeën van onze relaties in dat kader scherp te krijgen […]