Artikelen door Daniëlle Kruiswijk

,

Aanpassing beleidsregel technisch wetenschappelijk onderzoek WBSO

Binnen de WBSO kunnen voor verschillende typen projecten aanvragen worden ingediend. Voor het bedrijfsleven is een ontwikkelingsproject op het gebied van software, product of proces waarschijnlijk de meest bekende. Het is echter ook mogelijk om aanvragen in te dienen voor technisch wetenschappelijk onderzoek (TWO). Hierbij is het van belang dat er sprake is van het […]

,

WBSO: wanneer komt jouw project in aanmerking?

Inmiddels zijn er in Nederland genoeg mensen te vinden die zich bezighouden met vernieuwende ideeën. Bedrijven zijn op grote schaal bezig hun huidige dienst/product te blijven ontwikkelen of zijn bezig om met nieuwe, duurzame alternatieven te komen. Ook zijn er steeds vaker startups of ZZP’ers die innovatieve initiatieven ontwikkelen en in de markt zetten. Innovatie […]

,

Duurzame investeringen

De plannen van de overheid voor 2020 staan er bol van: meer aandacht en inzet voor het Klimaatakkoord, duurzaamheid en het bewerkstelligen van een meer circulaire economie. Logisch, want het in 2016 getekende Klimaatakkoord met als doel om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius gaat per 2020 in. […]

,

Kabinet maakt WBSO gunstiger voor ict-sector

Publicatie 17 september in Computable Het kabinet gaat bij de innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) meer rekening houden met de snellere ontwikkelcycli in de ict-sector. Hierbij wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel softwarebedrijven die niet meerdere kwartalen tegelijk vooruit kunnen kijken. De huidige WBSO sluit wat dat betreft onvoldoende aan bij […]

,

Wat zal Prinsjesdag 2019 brengen?

Nog ongeveer een week wachten en dan is het weer zo ver: Prinsjesdag! Op de derde dinsdag van september worden de gouden koets en koffer weer tevoorschijn gehaald, de troonrede wordt voorgedragen en de fiscale plannen voor 2020 worden bekend gemaakt. De grote vraag is natuurlijk wat de plannen op subsidievlak zullen behelzen. Er zijn […]

,

Nederlands Strategisch Actieplan AI in aantocht

In maart van dit jaar schreven we er nog over: in vergelijking met andere landen loopt Nederland achter wat betreft haar nationaal beleid omtrent ontwikkeling en toepassing van Artificial Intelligence (AI). Waar landen als China, de VS en het Verenigd Koninkrijk de afgelopen jaren hun AI strategie hebben gepubliceerd, hield Nederland zich afzijdig, ondanks de […]

,

Stimuleringsregelingen duurzame innovatie

Voor ondernemers en organisaties die actief zijn op het gebied van hernieuwbare energie en de circulaire economie is het mogelijk om binnenkort aanvragen in te dienen voor twee interessante subsidieregelingen. Nadat op 28 juni dit jaar het Nederlandse Klimaatakkoord is gepresenteerd, met daarin honderden maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, zien we […]

,

Opening SBIR competitie ‘Circulaire innovaties snelgroeiende steden 2019’

Waar begin juni ondernemers op het terrein van AI zich konden opgeven voor het Small Business Innovation Research (SBIR), is het nu de beurt aan bedrijven en ondernemers die een duurzame bijdrage willen leveren aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wegwerpartikelen, bouw- en zwerfafval. De oproep is specifiek bedoeld voor snelgroeiende steden in Ghana, […]

,

WBSO 25 jaar: een evaluatie van de periode 2011-2017 en aanbevelingen voor de toekomst

Onlangs vierde de WBSO haar 25ste verjaardag. Sinds 1994 fungeert de WBSO als een fiscale stimuleringsregeling voor Speur en Ontwikkelwerk (S&O). In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft onderzoeksbureau Dialogic recent een 256 pagina’s tellend rapport gepresenteerd waarin zij de WBSO-regeling evalueert voor de periode 2011-2017. Er is onderzocht in hoeverre […]