Artikelen door Daniëlle Kruiswijk

,

Strategische Actie Plan Artificiële Intelligentie

In 2019 heeft de staatssecretaris van Economische zaken en Klimaat het strategisch actieplan voor artificiële intelligentie (AI) gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Dit actieplan beschrijft de voornemens van het kabinet om de ontwikkeling van AI in Nederland te versnellen en internationaal te profileren. In dit artikel gaan wij nader in op de verschillende plannen. De […]

,

Nieuwe maatregelen binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA) bekend gemaakt

Hoewel de Energielijst 2020 zelf nog niet gepubliceerd is, zijn de nieuwe maatregelen voor klimaat- en energietransitie binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA) al wel bekend gemaakt in de Staatscourant. Hiermee is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een aantal weken vroeger dan normaal, de afgelopen jaren werden wijzigingen van de EIA-regeling voor het komende […]

,

Uitslag MIT-haalbaarheidsprojecten 2019

Op 9 april 2019 openden de aanvraagloketten op landelijk en provinciaal niveau voor de MIT-haalbaarheidsprojecten. Alhoewel de loketten officieel pas sluiten op 10 september, staat dit instrument erom bekend dat het budget op de openingsdag al ruimschoots overschreven wordt. De wetgeving rondom het MIT-programma schrijft voor dat bij overtekening van het budget, de beoordeling zal […]

,

SLIM-regeling gepubliceerd

Ondernemers kunnen vanaf maart 2020 gebruikmaken van de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Het doel van deze regeling is om het leren en ontwikkelen in het MKB te stimuleren. Daarnaast komen werkgevers uit het grootbedrijf in de sectoren landbouw, horeca en recreatie ook in aanmerking. De SLIM-regeling wil op verschillende niveaus binnen organisaties […]

,

Aanpassing beleidsregel technisch wetenschappelijk onderzoek WBSO

Binnen de WBSO kunnen voor verschillende typen projecten aanvragen worden ingediend. Voor het bedrijfsleven is een ontwikkelingsproject op het gebied van software, product of proces waarschijnlijk de meest bekende. Het is echter ook mogelijk om aanvragen in te dienen voor technisch wetenschappelijk onderzoek (TWO). Hierbij is het van belang dat er sprake is van het […]

,

WBSO: wanneer komt jouw project in aanmerking?

Inmiddels zijn er in Nederland genoeg mensen te vinden die zich bezighouden met vernieuwende ideeën. Bedrijven zijn op grote schaal bezig hun huidige dienst/product te blijven ontwikkelen of zijn bezig om met nieuwe, duurzame alternatieven te komen. Ook zijn er steeds vaker startups of ZZP’ers die innovatieve initiatieven ontwikkelen en in de markt zetten. Innovatie […]

,

Duurzame investeringen

De plannen van de overheid voor 2020 staan er bol van: meer aandacht en inzet voor het Klimaatakkoord, duurzaamheid en het bewerkstelligen van een meer circulaire economie. Logisch, want het in 2016 getekende Klimaatakkoord met als doel om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius gaat per 2020 in. […]

,

Kabinet maakt WBSO gunstiger voor ict-sector

Publicatie 17 september in Computable Het kabinet gaat bij de innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) meer rekening houden met de snellere ontwikkelcycli in de ict-sector. Hierbij wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel softwarebedrijven die niet meerdere kwartalen tegelijk vooruit kunnen kijken. De huidige WBSO sluit wat dat betreft onvoldoende aan bij […]