SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Gevolgen overgang van WBP naar AVG  

In een digitaliserende en globaliserende wereld wordt dataverkeer steeds internationaler. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor gevoelige data zoals persoonsgegevens over bijvoorbeeld gezondheid, salaris of locatie. Om de privacy van burgers beter te beschermen en de gevaren van versnipperde wetgeving op te lossen, is in 2016 de algemene verordening gegevensbescherming oftewel AVG in werking getreden.

Per 25 mei 2018, 2 jaar na de inwerkingtreding van de AVG, wordt deze nieuwe wetgeving van toepassing. Deze vervangt dan de huidige nationale Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door Europese wetgeving met als doel de discrepanties in privacywetgeving tussen de verschillende lidstaten weg te nemen, om zo tot een betere bescherming van gevoelige persoonsgegevens te komen. De 2 jaar tussen de inwerkingtreding van de nieuwe wet en de toepassing ervan is ingesteld om organisaties de kans te geven zich voor te bereiden op de nieuwe eisen die gesteld gaan worden aan de verwerking van persoonsgegevens. Zeker voor ICT bedrijven is dit dus een relevante ontwikkeling.

Verschillen WBP en AVG

Binnen de nieuwe wetgeving blijft er veel hetzelfde. Maar er zijn ook een aantal kleine en grote wijzigingen. Zo wordt o.a. de definitie van gevoelige data verbreed. Onder de WBP vielen bijvoorbeeld IP-adressen, MAC-adressen en cookies niet onder (gevoelige) persoonsgegevens, terwijl dat onder de AVG wel het geval wordt. Dat kan gevolgen hebben voor u als bedrijf, zelfs als dataverwerking niet uw core business is. Want zeg nu zelf, welke zichzelf respecterende ondernemer heeft tegenwoordig geen website waarop consumentgerichte productsuggesties gedaan worden of waar je je kan abonneren op een nieuwsbrief?

Hoe kan SUBtracers mij ondersteunen?

Indien uw bedrijf zich bezighoudt met de verwerking van persoonsgegevens op welke manier dan ook is het niet ondenkbaar dat u, om aan de nieuwe regelgeving te kunnen voldoen, technisch nieuwe programmatuur moet ontwikkelen. Indien dit het geval is komt u mogelijk in aanmerking voor verschillende vormen van innovatiesubsidies of fiscale regelingen.

Wilt u zich door ons laten informeren op dit gebied of kunt u bij het aanvragen van deze regelingen wel wat ondersteuning gebruiken? Neem dan gerust contact met ons op via 088 900 1100, info@subtracers.com of via uw vaste SUBtracers-adviseur.

Deel dit stuk

op 7-11-2017

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers