SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

AI-ondernemers opgelet!

Jullie worden uitgedaagd om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor het toepassen van Artificiële Intelligentie (AI) in de publieke sector. De te winnen prijs? Een financiële bijdrage van maximaal €15.000 voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek (fase 1) en de mogelijkheid voor verdere financiële ondersteuning voor het uitvoeren van toegepast onderzoek en ontwikkeling, zoals prototyping en praktijkproeven (fase 2). De prijs wordt uitgereikt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Is je interesse gewekt? Lees dan snel verder!

De Ministeries organiseren deze wedstrijd middels het Small Business Innovation Research (SBIR) programma. SBIR is een innovatie-competitie voor ondernemers die hun middelen willen inzetten om een nieuw product of nieuwe dienst te ontwikkelen gericht op de aanpak van een maatschappelijke uitdaging. De Ministeries zijn op zoek naar praktische en bruikbare toepassingen, die o.a. gebruikt kunnen worden door (semi-) publieke organisaties. De overheid is daarbij een potentiële, maar geen exclusieve inkoper. In het geval van de SBIR aankondiging van 10 april ’19 betreft dit een competitie gericht op AI-toepassingen in het publieke domein. De Ministeries zijn specifiek op zoek naar een technologische oplossing voor een publieke partij. Hierin staat het aanpakken van een maatschappelijke uitdaging centraal. Een maatschappelijke uitdaging waar kansen voor AI-toepassingen liggen is bijvoorbeeld het beleidsterrein veiligheid. Hierbij valt te denken aan het in kaart brengen van criminele markten en netwerken, het detecteren en evalueren van mogelijk relevant onderzoeksmateriaal en het voorspellen van rechterlijke uitspraken. Naast veiligheid zijn er natuurlijk genoeg andere relevante beleidsvelden, waaronder de openbare ruimte, het sociale domein, het onderwijs of de dienstverlening.

Het is tot 3 juni 2019, 13:00 uur mogelijk een offerte in te dienen bij de RVO. Uit de offerte moet duidelijk blijken op welk beleidsveld het voorstel betrekking heeft en met welke publieke partij in zee wordt gegaan. Een offerte bestaat uit een ingevuld en ondertekend SBIR-formulier, een projectplan, een managementsamenvatting en een video-pitch van max 3 minuten. De ondernemers met de beste haalbaarheidsresultaten worden uitgenodigd om een offerte voor fase 2 in te dienen. De bijdrage voor fase 2 is nog niet bekend gemaakt maar bedraagt meestal tussen de € 200.000 en € 450.000. Geprikkeld en/of behoefte aan meer informatie over SBIR? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen en erachter te komen wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen in deze competitie!

Auteur: Teun Schröder

Deel dit stuk

op 15-4-2019

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers