SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

5 subsidies voor IT-ondernemers

Ben je een IT-ondernemer en bezig met innovatie? Ben je op zoek naar subsidie om deze innovatie waar te maken? We hebben 5 belangrijke subsidieprogramma’s op een rijtje gezet die je wellicht verder kunnen helpen: de WBSO, Innovatiebox, MIT, Europese subsidies en Eurostars

WBSO

De WBSO, of languit: wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen, onderdeel speur- en ontwikkelingswerk, is een fiscale regeling van de Nederlandse overheid. Hiermee kan een fiscale tegemoetkoming worden verkregen op de loonkosten die zich richten op technisch-wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingswerk (S&O) van ondernemingen. Hierbij is belangrijk dat er sprake moet zijn van technische nieuwheid, waarbij ook technische struikelblokken moeten worden overwonnen.

IT-ondernemingen komen in aanmerking voor financiering vanuit de WBSO voor projecten waarbij de ontwikkeling van technisch nieuw programmatuur vereist is. Dit betekent dat er technische struikelblokken moeten worden overwonnen waarvoor het écht schrijven van (technisch) nieuwe code in een formele programmeertaal (zoals Python, C++) vereist is. Het alleen implementeren van bestaande software frameworks en/of processen worden zodoende niet ondersteund.

Ook is het belangrijk om te realiseren dat vanuit de WBSO ondersteuning kan worden verkregen tot het punt waarop het werkingsmechanisme van de nieuwe programmatuur is aangetoond. Vervolgstappen, bijvoorbeeld gericht op de uitrol en verdere commercialisatie van hieruit voortvloeiende IT producten, diensten en processen worden niet ondersteund.

Daarnaast geldt dat ondersteuning vanuit de WBSO echt geldt voor de loonkosten van programmeurs die intern zijn opgenomen op de loonlijst, en voor de uren die gemaakt worden op het IT-gerelateerde S&O project. Voor extern ingehuurde programmeurs kan geen ondersteuning worden verkregen.

De WBSO regeling is een belangrijke regeling in Nederland voor innovatie IT-ondernemingen en kent een relatief hoge slagingskans. We moedigen zodoende alle innovatieve IT-ondernemingen als eerste aan om de mogelijkheden binnen deze regeling te onderzoeken.

Innovatiebox

De Innovatiebox is bedoeld voor ondernemingen met vennootschapsbelastingplicht die innovatieve werkzaamheden uitvoeren waarvoor een patent en/of S&O-verklaring is verkregen. Een onderneming krijgt een S&O verklaring door een goedgekeurde WBSO-aanvraag.

Net als de WBSO is de Innovatiebox een fiscale stimuleringsregeling. Deze biedt een belastingvoordeel op winst die voortkomt uit zelf ontwikkelde bedrijfsmiddelen waarvoor het patent en/of S&O verklaring is verkregen. Wel is het van belang om te realiseren dat alléén winst uit deze middelen in aanmerking komt voor de belastingvermindering. Daarnaast maakt de Innovatiebox onderscheid tussen kleine en grote belastingplichtigen. Over dit verschil is meer te lezen op de Innovatiebox website van de belastingdienst.

Waar de WBSO bedoeld is voor het ontwikkeltraject, richt de Innovatiebox zich op de fase waarin innovatie al eenmaal op de markt is gebracht en tot belastbare winst leidt. Zodoende is de Innovatiebox een logische vervolgstapstap op de WBSO.

SUBtracers heeft een whitepaper samengesteld waarbij dieper wordt ingegaan op de werking van de Innovatiebox, handig voor IT-ondernemingen die erover nadenken om van de Innovatiebox gebruik te gaan maken.

MIT

De MIT-regeling (MKB-Innovatiestimulering Topsectoren) richt zich op de ondersteuning van MKB ondernemers die R&D activiteiten uitvoeren binnen zeven, door de Nederlandse overheid gedefinieerde topsectoren. Samen met de WBSO is dit één van de belangrijkste regelingen van de Nederlandse overheid ter ondersteuning van innovatie van Nederlandse ondernemingen.

Het doel is om samenwerking te bevorderen en de innovatieagenda’s van de Topsectoren te versnellen. Deze topsectoren zijn Agro & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, High Tech Systems and Materials, Life Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

De regeling kent een zevental instrumenten gericht op activiteiten die bij de verschillende fasen van een innovatietraject horen, van initieel onderzoek tot aan het testen en de commercialisatie van een innovatief product, dienst of proces. Zo biedt de regeling financiering voor kennisvouchers (max. € 3.750) om kennisinstellingen te kunnen inhuren, technische en markt verkennende haalbaarheidsstudies (max. € 25.000), R&D samenwerkingsprojecten (min. € 50.000 en max. € 350.000) gericht op industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, maar ook voor netwerkactiviteiten en innovatiemakelaars.

Zodoende is de MIT-regeling aantrekkelijk voor IT-ondernemingen die van plan zijn samen te gaan werken en ook graag willen profiteren van kennisopbouw ten behoeve van het innovatietraject.

EU subsidies

Het Europese subsidieprogramma dat zich richt op projecten met een focus op onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie is gigantisch en uitdagend.

Het programma is omvangrijk en erg competitief. Zo ligt de slagingskans gemiddeld slechts rond de 5%. Daarnaast behelst het programma een complex aanvraagtraject en moet een project, over het algemeen, door een groot consortium gemanaged worden.

Hiertegenover staat dat gehonoreerde consortia enorm profiteren van de enorme schaalvergroting van hun onderzoekstrajecten. Daarnaast zijn de subsidiebedragen ook enorm: zo liggen deze gemiddeld per consortium rond de €5 miljoen.

Het programma richt zich op drie pijlers: maatschappelijke uitdagingen, industrieel leiderschap en wetenschap op topniveau. Hierbij biedt het programma veel mogelijkheden voor innovatieve IT-ondernemingen. Het loont daarom de moeite om de Horizon 2020 wegwijzer voor de jaren 2018-2020, opgesteld door het RVO, eens door te nemen.

Meer specifiek biedt het programma mogelijkheden voor innovatie IT-bedrijven vanuit het SME-Instrument. Deze regeling staat namelijk naast samenwerkingsverbanden ook open voor individuele MKB ondernemingen. Het SME-Instrument financiert onderzoek en innovatie met als doel om nieuwe producten, processen of diensten op de (internationale) markt te brengen (TRL 6 of hoger). Financiering kan worden aangevraagd voor 3 fasen van het ontwikkelings- en commercialisatietraject:

 • Fase 1: voor het opstellen van een haalbaarheidsstudie;
 • Fase 2: voor het uitvoeren van een businessplan gericht op ontwikkeling en demonstratie (70% van de totale kosten);
 • Fase 3: voor de commercialisatie van de innovatie met financiering (lening of aandeel in onderneming) vanuit de Europese Investeringsbank (EIB).

Eurostars

Eurostars is een Europese financieringsprogramma opgezet door een groot aantal Eureka-lidstaten en de Europese Commissie. Het biedt ondersteuning aan internationale consortia van MKB ondernemingen die in vanuit een maatschappelijk doelstelling een innovatief product, proces of dienst op de markt willen zetten.

Van belang is dat deelnemende MKB ondernemingen een R&D focus moeten hebben, waarbij ten minste 10% van de omzet of FTE’s worden besteed aan R&D activiteiten. Ook kunnen kennisinstellingen en universiteiten deelnemen aan een consortium.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een projectvoorstel bij het Eureka-secretariaat in Brussel worden ingediend. Wanneer een voorstel hier wordt goedgekeurd kan in Nederland via het RVO subsidie worden aangevraagd. Deelnemende ondernemingen in Nederland kunnen maximaal €500.000 aanvragen. Dit is dan 35 tot 50% van de totale kosten.

Hoewel de regeling veel overlappingen kent met het SME Instrument biedt het Eurostars programma over het algemeen betere kansen voor innovatieprojecten die nog minder ver in het onderzoeks- en ontwikkelingstraject zitten (TRL 3 tot 6). Doorgaans ligt ook de slagingskans hoger, rond de 30%. Eurostars kan vaak worden gezien als een goed opstapje naar het SME Instrument.

Ondersteuning nodig?
Heeft de blog je interesse opgewekt en wil je graag meer weten over de mogelijkheden van jouw innovatief idee en/of project in de genoemde subsidieprogramma’s? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@subtracers.com of 088 – 900 1100.

Deel dit stuk

op 26-10-2018

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers